Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií vo farnosti Banská Belá

Pátri redemptoristi konali vo farnosti Banská Belá ľudové misie v septembri 2017. Teraz sa sem tím P. Ivana Flimela vracia, aby od 12. do 16. júna viedol obnovu misií. Program sa začal privítaním misionárov a úvodnou svätou omšou. Súčasťou programu budú sväté omše s misijnými kázňami, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, svätá omša s obnovou manželských sľubov, stretnutie s birmovancami i posedenie s manželmi a snúbencami.

 

Príbuzné články:

Ľudové misie vo farnosti Banská Belá

Ľudové misie sa budú v roku 2019 konať v 25 mestách a obciach

Misijný plán redemptoristov na rok 2019

Duchovné programy na Svatej Hore v roku 2019

Čo sú to “ľudové misie”? – P. Michal Zamkovský

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved