Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Obnova misií v Senohrade

Od 21. septembra do 25. septembra sa koná obnova misií v Senohrade, ktorú vedie misijný tím pátra Ivana Flimela.

Súčasťou obnovy misií bola aj večerná svätá omša s adoráciou za duchovné povolania, svätá omša s obnovou manželských sľubov a svätá omša spojená s udeľovaním pomazania chorých.

Senohrad

senohrad5

obnova manyelskych slubov obnova manyelskych slubov3 obnova manyelskych slubov4 zeleny ornat2

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved