Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Obnova misií v Senohrade

Od 21. septembra do 25. septembra sa koná obnova misií v Senohrade, ktorú vedie misijný tím pátra Ivana Flimela.

Súčasťou obnovy misií bola aj večerná svätá omša s adoráciou za duchovné povolania, svätá omša s obnovou manželských sľubov a svätá omša spojená s udeľovaním pomazania chorých.

Senohrad

senohrad5

obnova manyelskych slubov obnova manyelskych slubov3 obnova manyelskych slubov4 zeleny ornat2

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier