Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Nový vzhľad ikony Matky ustavičnej pomoci so sv. Jozefom

Nový obraz Matky ustavičnej pomoci so sv. Jozefom je inšpiráciou brata Bonfilia, ktorý toto dielo dokončil za pomoci umelkyne Maria Judith z Mexika.

Pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa na počesť 150. výročia svätcovho vyhlásenia za patróna univerzálnej Cirkvi. Začal sa 8. decembra 2020 a bude končiť 8. decembra 2021.

Dekrét stanovil, že „každý veriaci človek môže podľa jeho príkladu (sv. Jozefa) každodenne posilňovať svoj život viery v úplnom plnení Božej vôle.“

Okrem dekrétu vydal František apoštolský list venovaný Ježišovmu pestúnovi. Pápež v liste nazvanom Patris corde („So srdcom otca“) vysvetlil a zdieľal niekoľko „osobných úvah“ o manželovi blahoslavenej Panny Márie. „Moje želanie urobiť to, sa počas týchto mesiacov pandémie zvýšilo,“ uviedol s tým, ako si všimol, že veľa ľudí počas krízy prinášalo skryté obete, aby chránili ostatných. „Každý z nás môže v Jozefovi – človekovi, ktorý zostáva bez povšimnutia, v dennej, diskrétnej a skrytej prítomnosti – objaviť príhovorcu, podporu a sprievodcu v čase problémov,“ napísal.

„Sv. Jozef nám pripomína, že tí, ktorí sa javia skrytí alebo v tieňoch, môžu hrať neporovnateľnú úlohu v dejinách spásy.“

Keď slávime rok sv. Jozefa, neustále uvažujeme o živote sv. Jozefa ako o pokornom Božom služobníkovi a pestúnovi Ježiša, Božieho Syna. Uprostred tohto máme obraz Svätej rodiny, v ktorom je sv. Jozef súčasťou Ikony Matky ustavičnej pomoci. Panna ustavičnej pomoci so sv. Jozefom by mohla byť jedným zo skutočných obrazov reflexie a meditácie.

Malý popis ikony:

Na ikone vidíme navyše sv. Jozefa s písmenami v gréčtine a tiež pridané tri vrchy spolu s vykupiteľským krížom. Mohli by sme ho nazvať Svätá rodina ustavičnej pomoci. Tri mexické hory pod vykupiteľským krížom sú: Popocatepl, Iztaccihuatl a Malinche. Anjel pod týmito tri vrchmi je anjel Panny Márie Guadalupskej. Obraz bol namaľovaný olejom na plátne s rozmermi asi 50 x 60 cm.

Inšpirácia: P. Bonfilio Cuauhtli Mendoza CSsR

Maliarka: Maria Judith Irineo Zayas

Zdroj : cssr.news

Preložil: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved