Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Noví lektori a vysluhovatelia sv. prijímania

V nedeľu 12. júna 2022 na Slávnosť Najsvätejšej Trojice udelil P. Václav Hypius ministérium lektorátu dvom študentom – Jánovi Kniezovi a Samuelovi Opálkovi. Ide o ďalší krok v ich príprave na rehoľný a kňazský život. Ich úlohou je čítať Božie Slovo, a to nielen pri liturgických sláveniach, ale napĺňať sa ním a prinášať ho tým, s ktorými sa stretnú.

V ten istý deň boli ustanovení aj dvaja mimoriadni vysluhovatelia sv. prijímania – Andrej Skokan a Adam Vypušťak.

Sprevádzajme nových lektorov a vysluhovateľov sv. prijímania našimi modlitbami.

mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved