Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Nepoškvrnené počatie a redemptoristi

Tak ako sv. Alfonz, náš zakladateľ, redemptoristi sú pozvaní šíriť úctu k Panne Márii podľa podmienok doby: „Preblahoslavenú Pannu Máriu si vezmú za vzor a pomocnicu… Veľkodušne budú pestovať predovšetkým liturgickú úctu voči najsvätejšej Panne a jej sviatky budú sláviť so zvláštnou horlivosťou. Podľa alfonziánskej tradície všetci spolubratia budú každodenne uctievať najsvätejšiu Pannu.” (Konštitúcia 32)

Hovoriť o Panne Márii znamená hovoriť s veľkou nehou o milosrdnom kroku Boha voči ľuďom. Rozpoznávame jeho veľkosť v pokore tej, ktorá slúži nie ako otrok, ale ako stvorenie, ktoré prijíma Božiu vôľu a tým dovoľuje, aby sa jeho milosrdenstvo dostalo k všetkým ľuďom. „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.” (Lk 1, 38).

Dogma o nepoškvrnenom počatí znamená, že Mária bola nedotknutá dedičným hriechom. Zadefinovaním doktríny nepoškvrneného počatia ako dogmy viery pápež Pius IX. jednoducho potvrdil, že doktrína je súčasťou zjavenia a je potrebná pre vieru. Toto bolo ustanovené pápežskou deklaráciou Ineffabilis Deus v roku 1854 (Jorge C., Handbook of Mariology, for today’s Catholics, s. 34). Mária bola počatá „plná milosti”, v porovnaní s akýmkoľvek iným človekom „bez dedičného hriechu, od svojho počatia”, a Mária je čistá počas celého svojho života. Všetci sme povolaní napodobňovať ju, žiť verne povolanie byť svätými, zvoliť si nie pohodlie, ale ako ona – byť „služobníkom” toho, ktorý nás nikdy neopustí.

Je potrebné uznať, že Panna Mária ako „nepoškvrnená“ je zásluhou Krista, ktorý mal rásť v nedotknutom tele bez akejkoľvek škvrny hriechu. Inak by sme sa museli pýtať: ako môže byť počatý Boží syn v stvorení s dedičným hriechom? V prípade Márie je táto otázka bezpredmetná, pretože bola ochránená – zbavená všetkých škvŕn, všetkého hriechu, a tak sa stala neporušeným bohostánkom, v ktorom iba Boh mal dôstojný príbytok.

Pri tejto slávnosti Nepoškvrneného počatia sú všetci redemptoristi na svete pozvaní ďakovať Bohu za tento dar cirkvi a rozpoznať v Márii jej milosrdenstvo a súcit s nami. Svätý Alfonz sa zaviazal obhajovať Nepoškvrnené počatie, hoci to v jeho období ešte nebola dogma vyhlásená Cirkvou. Uvádza to aj vo svojej knihe Príprava na smrť: „Nepoškvrnenej a vždy Panne Márii, plnej milosti, požehnanej medzi všetkými Adamovými deťmi, holubici, hrdličke, milovanej Bohom…” O Márii píše aj v jedinečnej knihe s názvom Sláva Márie. My redemptoristi ju máme ako oficiálnu patrónku Kongregácie a sme vyzvaní, aby sme naďalej dôverovali jej ustavičnej pomoci a prijali ju ako bezpečný most k šťastiu s Bohom; aby sme boli verní Bohu, ktorý nás povolal; aby sme boli nielen poslami, ale aj prostredníkmi malosti a pokory na tomto svete, ktorý túži vidieť svedectvo viery. Preto sa nesmieme prestať modliť k Božej matke a prosiť ju o nové povolania a ich vytrvalosť v našej kongregácii.

P. José Luis Ramírez Díaz CSsR, vice-provincia Peru, Sur

Zdroj: http://www.cssr.news/2018/12/the-immaculate-conception-and-the-redemptorists/

Preklad a úprava: mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved