Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Návšteva ikony Matky ustavičnej pomoci u redemptoristov

Už sa blíži koniec jubilejného roku Matky ustavičnej pomoci. Hlavná slávnosť ktorá uzatvorí jubilejný rok sa uskutoční v kostole sv. Alfonza v Ríme dňa 27.06.2016. Obdobné slávnosti budú na celom svete.

Posledný deň jubilejného roku bude rovnako aj prvým dňom, kedy nás navštívia ikony Matky ustavičnej pomoci v každej konferencii kongregácie. Každá konfrencia dostane v Ríme ikonu požehnanú pápežom dňa 27.02.2016. Európska konferencia dostane dve ikony.

Primárny účel autentických kópií ikony mieriacich k redemptoristom na celom svete je opätovne oživenie povedomia mandátu, ktorý redemptoristi pôvodne dostali od blahoslaveného pápeža Pia XI. Jeho obsahom je  úloha urobiť Matku ustavičnej pomoci známou po celom svete.

Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou jeho poverenia bolo používať ikonu Matky ustavičnej pomoci ako nástroj evanjelizácie v súčasnom svete.

Komisia Matky ustavičnej pomoci v našej konferencii pripravuje detailný plán púte na každom území a budú nás o tom čoskoro informovať.

Fr. Jacek Zdrzalek

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved