Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNaši svätí a blahoslaveníSv. Ján Nepomucký Neumann

Sv. Ján Nepomucký Neumann

neumannJán Neumann sa narodil v Prachaticiach v Českej republike 28. marca 1811. Navštevoval školu v Budějoviciach, kde v roku 1831 vstúpil aj do seminára. Mal byť vysvätený za kňaza už v roku 1835, ale práve vtedy sa jeho biskup rozhodol, že kvôli veľkému počtu kňazov už nevysvätí ďalších. Preto Ján Neumann napísal žiadosť o vysviacku skoro každému biskupovi v Európe, ale odpoveď bola stále tá istá. Avšak Ján vždy veril, že si ho Boh povoláva ku kňazstvu, a preto sa nevzdal. Vo fabrike, kde pracoval, sa od anglicky hovoriacich robotníkov naučil angličtinu, aby mohol poslať svoju žiadosť aj do Ameriky. Kladnú odpoveď dostal z New Yorku. Ján nezaváhal a odpovedal na Božie povolanie, aj keď si uvedomoval, že to znamená, že už nikdy viac neuvidí rodný kraj ani svoju rodinu. Ako správca farnosti často musel osamotený dlho cestovať medzi jednotlivými sídlami. Preto pre svoju túžbu žiť život v spoločenstve a zároveň sa venovať najchudobnejším sa rozhodol vstúpiť do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Svoje prvé sľuby zložil 16. januára 1842 v Baltimore. Spolubratia si ho vždy vážili za jeho svätosť života, horlivosť a vľúdnosť. Jeho znalosť šiestich moderných jazykov bola veľkou výhodou v pastorácii mnohojazykovej spoločnosti.

28. marca bol P. Neumann vysvätený za biskupa Filadelfie. Bol prvým biskupom, ktorý reorganizoval katolícky školský systém. Počas jeho pôsobenia vzrástol počet katolíckych škôl v diecéze z 2 na 100. Pre službu v školstve založil aj Sestry tretieho rádu sv. Františka.  Pre pastoráciu v školách napísal dva katechizmy a jednu učebnicu biblických dejín. 5. januára 1860 ako 48-ročný skolaboval na ulici. Zomrel skôr, ako mu mohli byť vyslúžené posledné sviatosti. Blahorečený bol 13. októbra 1963 a svätorečený 19. júna 1977.

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..