Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Náš 90-ročný spolubrat obhájil dizertačnú prácu, pri ktorej bol jeho školiteľom teológ Karl Rahner

Náš spolubrat páter Augustin Schmied CSsR ukončil 11. mája tohto roku doktorandské štúdium, ktoré začal v roku 1957. Páter Schmid sa narodil v obci Deutsch Wernersdorf, dnes Vernéřovice. Nachádza sa v Česku v okrese Náchod v Královohradeckom kraji, geograficky teda spadá pod našu súčasnú Provinciu Bratislava – Praha. Ako sudetský Nemec prežil v detstve násilný odsun z vlasti.

V roku 1957 bol páter Augustin Schmied uvoľnený vedením vtedajšej mníchovskej provincie, aby začal doktorandské štúdium na univerzite v Innsbrucku. Jeho doktorandským školiteľom bol v tom čase slávny jezuita Karl Rahner. Mladý doktorand mal napísať dizertačnú prácu o teórii „Fides implicita“. Skôr ako stihol dokončiť svoj projekt, bol vymenovaný za profesora v seminári redemptoristov v Garse am Inn. Neskôr bol páter Schmied profesorom aj v našom seminári v Hennefe/Geistingene a prednášateľom na Inštitúte pre vzdelávanie učiteľov v Garse. Pracoval aj ako redaktor časopisu „Theologie der Gegenwart“, ako autor kníh a bol tiež pastoračne činný. Svoju doktorandskú prácu tak musel odložiť na vedľajšiu koľaj, no stále pokračoval v práci na svojej doktorandskej téme.

Teraz, keď má 90 rokov, všetko sa dobre skončilo. Jeho pôvodný doktorandský školiteľ Karl Rahner zomrel v roku 1984, ale Katolícka teologická fakulta Univerzity v Innsbrucku bola pripravená prijať dokončenú doktorskú prácu.

Pri obhajobe svojej dizertačnej práce 11. mája 2023 sa páter Schmied prejavil ako brilantný teológ tak vo svojej prednáške, ako aj v následnej diskusii s profesormi. Presvedčil svojimi rozsiahlymi a hlbokými znalosťami témy i schopnosťou jasne a zrozumiteľne prezentovať tému. Zároveň prejavil aj humor, napríklad keď v úvode svojej prednášky poznamenal: „Vzhľadom na moje dlhé obdobie štúdia možno nie som nevyhnutne vzorom pre dnešných študentov.“ Profesori to videli inak a jeho doktorandskú prácu ohodnotili najvyššou známkou.

Treba poznamenať, že páter Augustin Schmied už v roku 2008 získal na Erfurtskej univerzite čestný doktorát. Takže v tomto ohľade je teraz dokonca dvojnásobným doktorom.

Autor textu: Dominic O’Toole CSsR, Maria am Gestade, Viedeň. Zdroj: Scala News. Fotky: Rendika Nugraha / Universität Innsbruck

Preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved