Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Na celomestských misách v Nitre aj redemptoristi

Tri roky po Bratislavských celomestských misiách sa pripravujú misie v Nitre. Trvať budú od 4. do 17. marca 2013. Budú trvať 2 týždne. Heslom je „Počujte Slovo od Boha vám dané.“ Bezprostredná modlitbová príprava tiež začne púťou pokánia už o týždeň 10. februára. Na týchto misiách budú slúžiť aj redemptoristi, konkrétne tím pátra Petra Hertela. Misie budú viesť v Nitre – Klokočíne od 10.3 do 17.3.

Na misiách bude slúžiť aj juhoafrický nevidiaci a nepočujúci redemptorista P. Cyril Axelrod. V sobotu 9. marca bude mať príhovor o tom, ako v nás Božia láska oživuje vieru a nádej. Príhovor bude mať formu osobného svedectva o obrátení.  P. Cytil Axelrod bude mať počas týchto misií 3 – dňový program. Jeho podrobnosti sú v štádiu príprav. Na internetovej stránke určenej pre celomestské misie v Nitre môžete sledovať všetky aktuality a očakávať upresnený program : www.misienitra.sk

Prosíme o Vaše modlitby za celé mesto a všetky misijné tímy.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved