Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Mons. Geraldo de Paula Souza sa stal 55. biskupom Kongregácie redemptoristov

Mons. Geraldo de Paula Souza CSsR nesie sochu Madony z Aparecidy

Príslovie hovorí, že „dobrý syn sa vracia domov“. V utorok 20. decembra 2022 sa redemptoristický misionár, ktorého prvým poslaním počas jeho kňazskej služby pred 30 rokmi bola národná svätyňa v Aparecide, vrátil do Casa da Mãe Aparecida (Dom našej Matky z Aparecidy) na svoju biskupskú vysviacku.

Mons. Geraldo de Paula Souza CSsR sa stal pomocným biskupom arcidiecézy Niterói-RJ.

Hlavným svätiteľom na slávnosti bol arcibiskup – metropolita arcidiecézy Niterói-RJ Mons. José Francisco Resende Dias. Ďalšími dvoma spolusvätiteľmi zvoleného biskupa boli Mons. Jose Luiz Majella Delgado CSsR, arcibiskup metropolita Pouso Alegre-RJ, a Mons. Rogerio Augusto das Neves, pomocný biskup arcidiecézy São Paulo – SP.

Páter Marlos Aurélio da Silva CSsR, provinciálny predstavený redemptoristov zo São Paulo, a páter Douglas Alves Fontes z arcidiecézy Niterói, boli asistujúcimi kňazmi pri vysviacke biskupa Geralda.

Biskupské motto, ktoré si Mons. Geraldo de Paula Souza zvolil, znie: „Ako ten, čo slúži“ (Lk 22, 27) a prezrádza, že podobne ako sv. Alfonz Mária deʼ Liguori, zakladateľ Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, bude nasledovať Kristovo učenie v službe chudobným, hlásať im evanjelium a dôležitosť služby.

Mons. José Francisco Resende Dias vo svojej homílii privítal menovanie, ktoré pápež František vykonal 19. októbra 2022:

„Moje srdce biskupa je dnes šťastné, pretože mám milosť a radosť vysvätiť vás za biskupa v tomto Dome našej Matky z Aparecidy, ktorý tak veľmi oslovuje vaše srdce a srdcia Brazílčanov. Naša arcidiecéza Niterói už prežívala advent v očakávaní príchodu pomocného biskupa a v tomto advente roku 2022 sa táto nádej napĺňa. Ďakujem Bohu za vaše „áno“, ďakujem Bohu a Svätému Otcovi pápežovi Františkovi a apoštolskému nunciovi Mons. Giambattistovi Diquattrovi za dar udelený našej arcidiecéze Niterói.“

P. Marlos Aurélio da Silva slávil vysviacku 55. biskupa redemptoristu. Provinciálny predstavený potvrdil, že Mons. Geraldo bude naďalej patriť ku kongregácii, ktorá teraz slúži Božiemu ľudu v arcidiecéze Niterói.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved