Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Moje miesto je dnes na Ukrajine

Jeden z našich spolubratov redemptoristov, páter Oleh Zymak, vo videu vysvetľuje, prečo opustil svoje doktorandské štúdium v Ríme a vrátil sa na Ukrajinu krátko pred ruskou inváziou, ktorá začala túto novú eskaláciu vojny.

Ako vysvetľuje vo francúzskom rozhovore pre belgickú katolícku televíziu, nemohol bezpečne zostať v Ríme, kým bolo ohrozených toľko ľudí. Vedel, že Kristus ho volá, aby bol medzi týmito ľuďmi v núdzi – nie ako vojak, ale ako kňaz. Aby utešoval a poskytoval útočisko.

Dôkazy skazy uvidíte v meste, kde slúži chudobným, vystrašeným a ľuďom bez domova. Misionári redemptoristi im ponúkli prístrešie, jedlo a útechu. V pozadí počuť sirény a bombardovanie.

Prosím, modlite sa za otca Oleha a za všetkých jeho ľudí, ktorí trpia následkami vojny a násilia.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved