Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misionársky kongres 2016

Misionársky kongres 2016

V Motyčkách sa od 23. do 25. októbra konal misijný kongres viceprovincie Bratislava. Jeho náplňou bola reflexia, modlitba a plánovanie. Na kongrese sa zúčastnili redemptoristi viceprovincie Michalovce a Bratislava. Pozvanie prijali aj laickí misionári, reprezentujúci spoločenstvá Rieka Života, Shekinah a Calvary. Komunita s Banskej Bystrice veľmi starostlivo pripravila stretnutie a prijala spolubratov.

Na začiatku kongresu sa počas svätej omše prihovoril P. Václav Hypius, viceprovinciál, ktorý sa nechal inšpirovať evanjeliom omšovej liturgie: “Tak ako Pán narovnal ženu, ktorá bola mnoho rokov zhrbená a zasiahnutá duchom neduživosti, aj nás Pán používa, keď narovnáva ľudí prostredníctvom sv. spovede, alebo ohlasovania.” P. Michal Zamkovský, ktorý slávil sv. omšu na začiatku posledného dňa kongresu v príhovore pripomínal, že “najdôležitejšie je uvedomovať si Pánovo pôsobenie a uveriť mu.”

Misionári – redemptoristi aj laici – si vypočuli aj krátku úvahu P. Rastislava Dluhého. Príhovor bol výberom myšlienok z listu niekdajšieho milánskeho kardinála C.M. Martiniho s názvom “Na tvoje slovo,” v ktorom kardinál reflektoval svoj apoštolský život na začiatku 3. tisícročia. Celý list je úvahou nad jeho životom vo svetle evanjeliového príbehu o zázračnom rybolove (Lk 5, 1-11). Text evanjelia pozýva k pokornému vyznaniu zoči – voči svätému Bohu: “Pane, choď odo mňa prečo, lebo som hriešny človek.” Je tiež priznaním niektorých našich márnych snáh: “Celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili.” Biblický príbeh povzbudzuje s údivom nad úlovkom vzdávať Bohu vďaku a chválu za to, ako cez nás pôsobil.” Napokon je povzbudením vo viere hľadieť do budúcna a rozhodne odpovedať na Pánovu výzvu “znovu spustiť siete.”

Po tejto úvahe zazneli apoštolské správy misionárov a laických partnerov v misii, ktorí reflektovali službu za posledný rok. Misionári milosrdenstva P. Michal Zamkovský, P. Peter Hertel a P. Jozef Mihok vyjadrili svoju vďačnosť za milosť slúžiť v Roku milosrdenstva a mať účasť na tom, ako hojne Boh rozlieval svoje milosrdenstvo. O svojej službe hovoril aj správca mariánskej svätyne v Gaboltove, P. Martin Huk.

Redemptoristi východného obradu P. Metod Lukáčik a P. Miroslav Bujdoš sa podelili apoštolskou prácou v michalovskej viceprovincii. Všetkých zaujal ich misijný projekt školských misií, ktorý rozvíril debatu o nevyhnutnosti hľadania ciest ako sa dostať k mladým s posolstvom evanjelia.

Otvorila sa aj debata o potrebe modlitby oslobodenia pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc v tejto oblasti. Do diskusie vniesli svoje skúsenosti, úvahy a návrhy viacerí spolubratia a laickí spolupracovníci. Zaznel návrh ponúknuť seminár o modlitbe oslobodenia rehoľníkom a rehoľníčkam na Slovensku prostredníctvom KVRP a KVPRŽ. P. Michal spomínal, že ho zaujal projekt “Poľnej nemocnice,” ktorý realizujú naši spolubratia v Poľsku.

Hovorili sme aj o apoštoláte médií. Redemptoristi sa angažujú v mediálnej oblasti publikačnou činnosťou vydavateľstva ako aj sporadickými článkami a príspevkami v niektorých médiách (Katolické noviny, Postoj., Zrno, TV LUX, Lumen). Páter Michal hovoril o príprave relácie Duchovná poradňa v TV LUX. Redemptoristi skonštatovali, že sme urobili krok dopredu aj vytvorením a prevádzkovaním našej internetovej rehoľnej stránky redemptoristi.sk.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved