Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misionári sa po roku vrátili do farnosti Zvolen-mesto

Obnova misií vo farnosti Zvolen-mesto v dňoch 14.-18. júna sa konala skoro presne rok od ľudových misií. Misionári P. Ivan Flimel, Róbert Režný a Jozef Novák ml. prišli na miesto už v utorok večer, lebo obnova sa začala sv. omšou v stredu ráno.

Omše sa slávili ráno, na obed a večer. V piatok bola ešte pridaná sv. omša o 10.00 hod. pre (nielen) starších a chorých, ktorí mohli prijať sviatosť pomazania chorých. Obedná omša (okrem soboty) sa ponechala, lebo ľudia sú na ňu zvyknutí a prichádzajú na ňu vo veľkom počte. Po rannej omši sa do piatka každý deň vystavovala Sviatosť oltárna, ktorá bola potom v bočnej kaplnke do času obednej sv. omše. Ľudia tak mali možnosť počas doobedia prichádzať k adorácii. Spovedalo sa pred každou omšou, počas a niekedy aj po nej.

Čo misionárov veľmi tešilo, bolo, že na spoveď a vôbec na celý program obnovy misií prichádzalo veľké množstvo ľudí, všetkých vekových kategórii, žien i mužov. A to nielen zo Zvolena, ale aj z okolia. Naďalej tu funguje dobre aj veľké spoločenstvo akolytov a mimoriadnych rozdávateľov prijímania, ktorí veľmi pomáhajú miestnym kňazom.

Ovocím misií bol aj kurz Objav Krista, ktorý sa veľmi dobre ujal vo farnosti a ktorý viedli ľudia z nášho evanjelizačného spoločenstva Shekinah z neďalekej Banskej Bystrice – Radvane. Miestny kňaz si ovocie kurzu veľmi pochvaľoval. V piatok večer slávil sv. omšu s príhovorom náš provinciál P. Jozef Mihok CSsR, ktorý do Zvolena prišiel z Radvane aj spolu s naším diakonom Stanislavom.

O chod fary, tak ako aj v čase misií, sa starali veľmi obetavo aj manželia Vierka s Oskarom. Taktiež nemôžeme zabudnúť ani na sestry z Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského, ktoré pôsobia vo Zvolene, pričom jedna z nich je kostolníčkou vo farskom kostole.

Autor textu a fotografií: P. Róbert Režný CSsR, člen misijného tímu

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved