Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misijný plán na rok 2016‏

Tím P. Michala Zamkovského 

23. 01.- 31. 01. Košice – Šaca

20. 02.- 28. 02.  Valaská Dubová

05. 03.-  13. 03.  Plaveč

17. 04.-  24. 04. Svidník

23. 05. – 29. 05. Bratislava – katedrála 

11. 06. – 19. 06. Čemerné

02. 09. – 11. 09. Lúčky

24. 09. – 02. 10. Poprad

15. 10. – 23. 10. Detva

 12. 11. – 20. 11. Budkovce

 03. 12. – 11. 12. Veľká Lomnica

Tím P. Ivana Flimela

23. 01. – 31. 01.  Veľké Lovce

13. 02. – 21. 02. Cífer

05. 03. – 13. 03. Nemšová

07. 05. – 15. 05. Topoľčianky

11. 06. – 19. 06. Makov

21. 09. – 25. 09. Senohrad (OM)

12. 10. – 16. 10. Kysucké Nové Mesto(OM)

16. 11. – 20. 11. Šimonovany (OM)

07. 12. – 11. 12. Zavar (OM)

 

Tím P. Petra Hertela

23.02. – 28.02.  Trenčianska Turná (OM)

16.04. – 24.04.  Horné Lefantovce

17.05. – 22.05.  Dudince, Terany (OM)

07.06. – 12.06.  Zliechov (OM)

03.09. – 11.09.  Žabokreky

24.09. – 02.10. Poprad

08.10. – 16.10.  Ladce 

25. 10. – 30.10.  Ružindol (OM)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved