Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misijná obnova v litovskom Kaunase

Od 10. do 13. októbra 2019 sa v druhom najväčšom meste Litvy Kaunas, kde pôsobia slovenskí redemptoristi P. Rastislav Dluhý a P. Peter Hertel, uskutočnila pod ich vedením misijná obnova s priamou podporou arcibiskupstva.

Na programoch pre mladých sa zúčastnilo 350 žiakov a študentov zo 16 škôl. Aktivity pre skupinu detí pokračovali svätou omšou, ktorú celebroval nový litovský kardinál Sigitas Timlavičus. Hlavným kazateľom misijnej obnovy bol P. Ronald McAintsh, misionár milosrdenstva a provinciál londýnskej jednotky redemptoristov.

Počas evanjelizačného programu vystúpili známi bubeníci Terl Bryant a Tom Hopper. Jeho súčasťou boli aj svedectvá, adorácia, sviatosť zmierenia a modlitba príhovoru. Do programu boli zapojené predovšetkým miestne laické spoločenstvá, misijná skupina pôsobiaca pri redemptoristoch a umelci z Anglicka a zo Slovenska. Slovenskí spolupracovníci redemptoristov postavili pri katedrále modernú sochu predstavujúcu výzvu ohlasovať evanjelium aj v modernom svete. Posledný deň obnovy bol venovaný katechézam pre ženy a pre mužov.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved