Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier

Misie vo farnosti Kňažia

V sobotu 5. marca 2022 sa po dlhšej prestávke začali misie vo farnosti Kňažia pri Dolnom Kubíne. Misijný tím vedie P. Michal Zamkovský.

Ako napísali pátri misionári, misie vo farnosti sú novou príležitosťou priblížiť sa k Bohu. Modlime sa, aby mohlo čo najviac ľudí využiť túto príležitosť. Lebo u Pána je hojné vykúpenie (porov. Ž 130, 7).

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..