Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti Hrušov

Na pozvanie miestneho správcu farnosti Mgr. Petra Vychlopeňa sa v dňoch 18. až 26. marca 2023 konali ľudové misie vo farnosti Hrušov a vo filiálke Čelovce na juhu banskobystrickej diecézy. Misie viedli redemptoristi P. Václav Hypius z komunity Bratislava-Puškinova a P. Rastislav Dluhý z litovského Kaunasu. Program pre žiakov v miestnej základnej škole aj koncert chvál a svedectiev v piatok večer viedlo spoločenstvo Calvary z Bratislavy.

Hneď na úvod misií sme sa dozvedeli, že ich začíname na „ľaľuškovú nedeľu“ – tak sa v miestnom dialekte nazýva štvrtá pôstna nedeľa, tzv. nedeľa Laetare, ktorá sa slávi v ružovom rúchu. Ľaľušky sú jedlo, ktoré sa pripravuje práve na túto nedeľu – niečo ako sladké pirohy. Jedli sme aj paprikášové krumple, inokedy zas „bundáš kenyer“ a samozrejme aj hrušovské lepníky. V záhradách začal kvitnúť kukurik (hyacint).

Program sme začali v sobotu večer sv. omšou vo farskom kostole Všetkých svätých. V nedeľu sme viedli pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii nad obcou. Po jej skončení sme sa presunuli do sály obecného úradu, kde bola náuka pre ženy a k večeru aj náuka pre mužov. Prvé tri dni sme po sv. omši ponúkli tri časti seriálu The Chosen (Vyvolení) so slovenskými titulkami. Program ľudí celkom zaujal.
Okrem programu pre žiakov sme mali aj stretnutie v „škôlke pre dôchodcov“, ako nazývajú denný stacionár pre starých ľudí. Vyslúžili sme im sviatosť zmierenia, dôchodkyne nám čosi zaspievali a zaspomínali na zašlé časy.

Pátri misionári boli denne niekoľko hodín k dispozícii na sviatosť zmierenia a rozhovor. Spovedali sme od utorka večera, v stredu dopoludnia do 9.00, večer od 16.00. Podobne aj vo štvrtok a piatok. Spovedali sme pred kostolom a pretože takmer celý čas bolo slnečné a na marec pomerne teplé počasie, slnko nás trochu „ošmahlo“.

Pomerne často sme boli aj vo filiálnom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Čelovciach. Sv. omše tam okrem nedele boli v pondelok na slávnosť sv. Jozefa, vo štvrtok sme aj spovedali pred sv. omšou, v sobotu ráno na slávnosť Zvestovania Pána bola sv. omša ráno. Na záver sme požehnali misijný kríž vo filiálke aj pri farskom kostole. Po omši ešte zahral na akordeóne (heligónke) miništrant Šimon.
Spolupráca s obecným zastupiteľstvom bola výborná. Všetky náuky a stretnutia i premietanie filmov sa uskutočnilo v sále obecného úradu. Kostol bol pomerne studený a hoci nám prialo nezvykle teplé slnečné počasie, predsa len príjemnejšie bolo vo vykúrenej miestnosti obecného úradu.

Aj v tejto farnosti sme si užili trochu turistiky. Je to nádherný kraj. Z Kalvárie vidno široko-ďaleko a podobne aj z rozhľadne na Prášnom vrchu, kam sme spoločne s p. farárom putovali vo štvrtok popoludní.

V Hrušove boli misie po vojne v roku 1946; nevedno, kto ich viedol. V roku 2013 (19. – 27. október) tu konali misie redemptoristi z Bratislavy-Puškinova a o rok nato aj obnovu misií. Ľudia na tieto misie dobre spomínajú a do začiatku pandémie covidu farnosť týmito misiami žila. P. farár sa snaží o pozdvihnutie náboženského života farnosti. Aj preto nás opäť pozval na misie. Ostáva sa modliť a dúfať, že semeno viery zasiate v srdciach ľudí aj počas týchto ľudových misií vyklíči a bude žiť.

P. Václav Hypius CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved