Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti Horná Streda

V dňoch 4. až 12. marca 2023 sa konali farské misie vo farnosti Horná Streda v Trnavskej arcidiecéze. Farnosť má filiálku Brunovce. Misie viedli P. Václav Hypius, P. Patrik Grotkovský a P. Jozef Jackanin, redemptoristi z komunity Bratislava-Puškinova. S programom pre deti v škole a pre mládež sa predstavili naši bohoslovci a spoločenstvo Calvary.

Program bol klasický, začali sme v sobotu večer sv. omšou vo farskom kostole. V sobotu dopoludnia sme boli v Podolínci na pohrebe nášho spolubrata P. Milana Mikloška a po obede sme cestovali do Hornej Stredy. Obávali sme sa cesty, pretože okolo Strečna to býva nevyspytateľné, a aj bolo: navigácia hlásila zdržanie, ktoré stále narastalo, preto sme sa rozhodli obísť to cez Vrícko, Kľačno, Čičmany a Zliechov. Bolo to „nadoraz“, ale prišli sme – síce neskôr ako sme chceli, ale všetko sme stihli bez meškania.

Účasť na sv. omšiach narastala postupne. Večerné sv. omše boli navštevované viac ako ranné, účasť na sv. omšiach sa zvyšovala každý deň. Počet ľudí v kostole sa dal pomerne presne odhadnúť podľa počtu zaparkovaných bicyklov pred kostolom. Aj počet bicyklov denne rástol…

Pátri misionári boli denne niekoľko hodín k dispozícii na sviatosť zmierenia a rozhovor. Spovedali sme od utorka večera, streda dopoludnia do 9.00, večer od 16.00; podobne aj štvrtok. Keďže dopoludnia boli voľnejšie a počasie príhodné, mohli sme vyliezť na neďaleký hrad Tematín a v piatok na Čachtický hrad. V utorok sme boli na veľkomoravskom hradisku v Kostolci pri Ducovom.

V piatok večer spoločenstvo Calvary a naši študenti viedli modlitbu chvál. Prišlo veľa ľudí, kostol bol plný. V sobotu ráno napriek silnému vetru a sneženiu na rannú sv. omšu prišlo viac ľudí ako kedykoľvek predtým. Záverečnej sv. omše v nedeľu o 10.30 spojenej s posviackou misijného kríža sa zúčastnil hojný počet veriacich.

Filiálka Brunovce má nový kostol (zasvätený tajomstvu Nanebovzatia Panny Márie), postavený ešte za komunizmu ako modlitebňa. Nemá vežu, ale je to príjemný kostolík s rodinnou atmosférou. Sv. omše sme tam mali v utorok a štvrtok aj s misijnými kázňami.

Kostol Všetkých svätých v Hornej Strede bol postavený v roku 1924, resp. prestavaný z menšieho kostola. Do 1. 10. 1948 to bola filiálka farnosti Pobedim (Brunovce boli filiálkou farnosti Považany). Pred tamojším kostolom v Pobedime stojí misijný kríž, kde sú uvedené viaceré roky. Zistili sme, že naši redemptoristi z Kostolnej viedli misie na vtedajšej filiálke Horná Streda; vo farnosti mali iba jedinú kázeň v nedeľu. Misie sa konali 20. – 28. marca 1926 a konali ich dvaja redemptoristi – P. Stašík a P. Daďa. Na konci misií posvätili krížovú cestu v kostole, ktorá tam je dodnes. Obnova misií bola v dňoch 2. – 8. februára 1929 a konala sa spoločne s obnovou vo farskom kostole v Pobedime. Jeden z troch misionárov-redemptoristov (P. Novák) býval celú obnovu v Hornej Strede, kým ostatní dvaja viedli obnovu v Pobedime. Kroniky hovoria, že bola krutá zima a ľudia aj napriek tomu horlivo chodili do kostola.

P. Václav Hypius CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved