Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie v Trenčianskej Turnej (28. 2. – 8. 3. 2015)

Trenčianska Turná je takpovediac predmestím Trenčína; hoci stále je samostatnou dedinou. Nie je vylúčené, že sa o pár rokov spojí s Trenčínom. Je v nej už aj pomerne veká priemyselná zóna, o spôsobuje prisahovávanie nových mladých rodín vo vekom pote, žiamnohé z nich sa javia ako neveriace. Deti v škole, kde mali program mladí z Kostolnej a okolia, boli vemi živé s mentalitou a správaním skôr mestskou ako dedinskou. Do kostola neprichádzalo veľa starších detí, avšak tie čo prišli prejavovali záujem o duchovné veci. 137 chorých a starších ľudí prijalo pomazanie chorých v kostole. 32 chorých sme navštívili  doma doma a 10 v domove sociálnych služieb. 45 párov si obnovilo manželské suby. Farár Jozef Marko sa o nás dobre staral. Raz sa ítalo evanjelium poda Marka a jeden chlapec sa kohosi pýtal: „To evanjelium napísal náš pán farár?“ 

Misionári: P. Peter Hertel a P. František Romaňák. So spovedaním vypomáhal  P. Miloš Miloslav Pizovka

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved