Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie v Starej Ľubovni

V Starej Ľubovni v dňoch od 26. novembra do 4. decembra viedol misijný tím P. Michala Zamkovského s pátrami z Podolínca a Bratislavy s laickými misionármi zo spoločenstva Rieka Života ľudové misie. Súčasťou osemdňového programu boli sväté omše v kostoloch sv. Mikuláša a sv. Petra a Pavla s misijnými kázňami, v ktorých sa pátri redemptoristi venovali jednotlivým tajomstvám našej spásy v Ježišovi Kristovi.

Každý deň boli pátri niekoľko hodín k dispozícii pre záujemcov o prijatie sviatosti zmierenia alebo o rozhovor. Ďalej sa uskutočnili stretnutia pre ženy a mužov s katechézou, svedectvami a piesňami, stretnutie pre mladých, večer chvál pre mladých a diskusia pre hľadajúcich. Dva tímy zložené z členov spoločenstva Rieka Života, študentov redemptoristov z členov domáceho spoločenstva Dobrý pastier od pondelka do štvrtka navštevovali základné a stredné školy v meste, kde sa žiakom a študentom prihovorili v rámci evanjelizačných programov. Tie pozostávali z piesní, pohybových aktivít, svedectiev, scénok, krátkych katechéz a pozvania na misie. V tímoch boli aj misionári zo zahraničia, bubeník z Anglicka, tanečník z Anglicka a tanečníčka z Nemecka. Práve oni spolu so spoločenstvom Rieka Života a študentmi redemptoristami viedli dve evanjelizácie na ulici, počas ktorých sa modlili prostredníctvom hudby, spevu a tanca a pozývali okoloidúcich na misie. Okrem kostolov a ulíc sa farské misie odohrávali večer aj v priestoroch reštaurácie a kaviarne na hlavnom námestí v Starej Ľubovni, ktoré sa stali miestom stretnutí a rozhovorov, modlitby, svedectiev, hudby a tanca. Farské misie v Starej Ľubovni boli výnimočné nielen vychádzaním z kostolov do ulíc mesta a tvorivosťou, ale aj silným zázemím, aké v tomto meste a kraji má spoločenstvo Rieka Života a redemptoristi.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved