Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie v Lesnici už tretíkrát

Od 7. do 14. júna sa v Lesnici konali ľudové misie, ktoré viedol tím P. Michala Zamkovského.

Misie prebehli v posunutom termíne (o týždeň neskôr oproti pôvodnému plánu), s dodržaním hygienických opatrení, s ochrannými rúškami atď. Kvôli obmedzenému počtu miest v kostole bola vonku aj veľkoplošná obrazovka, takže ľudia mohli byť účastní aj takýto spôsobom – niekedy však aj za mierneho dažďa.

V nedeľu bolo vonku viac ľudí ako vo vnútri, kde je kapacita asi 70 miest.

Misie boli zamýšľané aj ako duchovná obnova pred primíciami: 20. júna tam bude vysvätený rodák z Lesnice diakon Peter Kalis. Ani on na misiách nechýbal.

Celý čas boli prítomní P. Michal Zamkovský a P. Martin Zanovit. P. Peter Slobodník prišiel pomôcť spovedať a slúžil aj detskú sv. omšu. Zúčastnil sa pekný počet detí, ktoré spievali; nechýbali ani ukazovačky. Programu pre deti sa zúčastnili aj naši laickí misionári zo spoločenstva Rieky života Pavol Coch s rodinou, takže to roztočili 🙂 Rieka života mala v piatok aj program pre mladých.

Na misiách v Lesnici bol pripravený bežný misijný program s katechézami, spoveďou, pátri dokonca – aj keď len na chvíľu – prišli pozdraviť deti v škole na prvom stupni (nebol to teda klasický program, aký býva na školách).

Zaujímavosťou je, že práve v Lesnici mal P. Michal kedysi svoje prvé misie, no a teraz to boli prvé misie po koronavíruse. Celkovo sú to vo farnosti už tretie misie a zakaždým ich viedli pátri Michal a Martin.

Podelil sa s nami P. Peter Slobodník

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved