Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misia v Indonézii

Modlitba za nedávno spustenú misiu vo Wikit, Homba Karipit, Sumba, v Indonézii. Misia bude prebiehať od 19. novembra 2017 do 4. februára 2018.

Redemptoristická provincia Indonézia bola založená redemptoristickou provinciou Kolín-Nemecko v roku 1957. Najprv sa  poslanie provincie zameralo na založenie a prevádzku farností a škôl. V roku 1960 sa stali viceprovinciou Weetebula. Nárast Viceprovincie viedol k vytvoreniu Študentského domu v Jogjakarte v roku 1978. V roku 1986 Viceprovincia predefinovala svoje priority ako: misia, farnosť, útočisko, charitatívna práca a médiá.

V roku 2002 sa Viceprovincia stala nezávislou provinciou s názvom Redemptoristická provincia  Indonézia  s prvým zvoleným indonézskym provinciálom, O. Edmundom Wogom, CSsR. Pod vedením provinciála, O. Sebastianusa Ani Data CSsR, provincia vstúpila do väčšej spolupráce s jednotkami kongregácie po celom svete. Toto otvorenie sa svetu bolo obzvlášť požehnaním pre Oceániu, Manilu, Cebu, Tokio a St. Clemens.

V súčasnosti provincia naďalej rozširuje svoje poslanie a rozkvitá mnohými povolaniami. Aktuálne má 1 biskupa, 85 kňazov (niektorí sú poslaní pracovať a študovať v zahraničí), 5 bratov, 53 dočasných seminaristov v Jogjakarte (2017-2018), 19 novicov a 20 postulantov.

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved