Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Misie u saleziánov v Michalovciach

Od 11. do 19. februára 2023 vedie P. Michal Zamkovský so svojim tímom misie v Michalovciach u saleziánov. Misie sa konajú pri príležitosti 80. výročia príchodu saleziánov do Michaloviec.

Foto: © 2023 Ladislav Gamráč, FB Saleziáni Michalovce, FB Rieka života

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved