Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie na školách a farské misie redemptoristov Michalovskej viceprovincie

Redemptoristi Michalovskej viceprovincie – východného obradu – naplánovali na rok 2017 sériu farských misií. Zaujímavým misijným projektom sú misie na školách. Viac sa o nich môžete dozvedieť TU. Misionárov, ktorí sa zameriavajú na misie na školách, môžete skontaktovať prostredníctvom kontaktu uvedeného na internetovej stránke.

M i s i j n ý    p l á n

rok 2017

Misie na školách

tím: o. Miroslav Bujdoš CSsR a br. Gorazd Figura CSsR a dobrovoľníci

7.-10. február 2017 – Sväté misie na cirkevnom gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom

13.-16. február 2017 – Sväté misie ZCŠ sv. Juraja v Trebišove

27. február – 3. marec 2017 – Sväté misie SOŠ sv. Jozafáta v Trebišove

6.-7. apríl 2017 – Sväté misie ZŠ – 4. v Michalovciach

10.-12. apríl 2017 – Sväté misie ZŠ Raková pri Čadci

Misie-na-ZCŠ-sv.-Petra-a-Pavla-v-Stropkove-5.-8.12-76-956x717

Misie vo farnostiach

tím: o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR

13. – 15. január 2017 – Obnova misií Topoľa

18. – 26. marec 2017 – Sväté misie Egreš 

31. marec – 2. apríla 2017 – Obnova misií Lekárovce

28. – 30. apríl 2017 – Obnova misií Miňovce

20. – 28. máj 2017 – Sväté misie Osturňa

16. – 24. september 2017 – Sväté misie Krajná Bystrá

29. september – 1. október 2017 – Obnova misií Sady nad Torysou, Zdoba

14. – 22. október 2017 – Sväté misie Ladomirov

6. – 8. október 2017 – Obnova misií Ladomírová

4. – 12. november 2017 – Sväté misie Stankovce

Tím: o. Jozef Jurčenko

24. – 26. február 2017 – Obnova misií Novosad

4. – 12. marec 2017 – Sväté misie Falkušovce

10. – 18. jún 2017 – Sväté misie Klenová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved