Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie 2023 vo farnosti Vysočany

Farské misie vo Vysočanoch sa konali od 18. do 26. februára 2023. Farnosť s 1 400 obyvateľmi patrí do Nitrianskej diecézy a má tri filiálky: Pravotice, Nedašovce, Brezolupy. Misie viedli P. Ivan Flimel CSsR a Róbert Režný CSsR. Omšu v piatok večer vo farskom kostole sv. Martina, po ktorej nasledoval evanjelizačný program pre mládež pod vedením spoločenstva Shekinah, slávil provinciál P. Jozef Mihok CSsR. Misionári navštívili aj chorých v ich domácnostiach.

Farnosť patrí do Bánoveckeho dekanátu, historicky bola dekanátnym sídlom práve ona. Vyplýva to z histórie tohto miesta, ktoré bolo sídlom významného regionálneho šľachtického rodu Vysočániovcov. Ich rodový kaštieľ vo Vysočanoch je momentálne v rekonštrukcii. Zároveň tu v stredoveku fungovala významná obchodná cesta, ktorá prechádzala obcou a bola tu i stabilná vojenská posádka, zabezpečujúca bezpečnosť okolia. Významný je aj farský kostol sv. Martina, ktorého sakristia je postavená v románskom slohu.

Posledné misie sa vo farnosti uskutočnili v roku 2014 a viedli ich pátri kapucíni. V obciach sa nenachádza základná škola (deti chodia do škôl prevažne do Bánoviec), iba v Brezolupoch je špeciálna škola pre zdravotne indisponovaných a s poruchami správania. Obyvatelia farnosti sa venujú hlavne ovocinárstvu, v okolí je veľké množstvo ovocných sadov. Aj keď obce vo farnosti sú menšie (najväčšia z nich je Brezolupy), farnosť rozlohou zaberá veľký priestor. V každej filiálke je aj chrám, kde sa slávia sv. omše. Program misií sa preto uskutočnil aj vo filiálkach, ktoré sa striedali po jednotlivých dňoch, ale ľudia z filiálok prichádzali i do farského kostola vo Vysočanoch, takže bol pekne zaplnený. V každej filiálke sa v niektorý deň vyslúžila počas omše aj sviatosť pomazania chorých, pričom sa pred omšou a niekedy aj po nej spovedalo. Keďže v stredu bol začiatok Pôstneho obdobia, mnohí využili príležitosť k sviatosti zmierenia. Správcom farnosti je vdp. Jozef Blahovec, veľmi horlivý kňaz, ktorý sa veľmi dobre stará o svojich veriacich a ľudia ho majú veľmi radi.

Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved