Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeMatka ustavičnej pomociPieseň k MUP – JKS 522

Pieseň k MUP – JKS 522

1. K nebesiam dnes zaleť pieseň – ta, kde tróni Mária, – vyžaluj jej svoju tieseň, – poteší ťa Spanilá. – A či bolo počuť kedy, – že by pomôcť nechcela? – Pros a zľaví tvoje biedy, – poteší ťa docela. – [: Mária, ó Matička, – Krista Pána Rodička, – ustavičnou pomocou – potešuj nás dňom, nocou!:]

2. Syn tvoj drahý, prv než  skonal, – keď ho súžil smrtný znoj, – k Tebe, Matka, z kríža zvolal: – «Žena, pozri hľa syn tvoj!» – Splňže žiadosť svojmu Synu, láskou matky ochotnou, – a od zlého chráň nás činu, – buď nám Matkou starostnou. – Mária, atď.

3. Koľko duší zlobou pekla – hynie v srdciach ľadových, – pre ktoré tak darmo tiekla – drahá krv z rán Kristových. – Zastaň svojich kleslých synov, – nenechaj ich zahynúť, – pomôž sa im vymôcť z hriechov, – ráč ich k sebe privinúť! – Mária, atď.

4. Nedaj, aby zvyku zlého putám sme sa poddali – a tak Krista premilého – znova na kríž vydali. – Keď nás telo, ďas, svet vábi, – chráň nás, Matka, žiadame, – v povedomí, že sme slabí, – k tebe, Matka voláme. – Mária, atď.

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..