Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyManželia so svätožiarou (Priska a Akvila)

Manželia so svätožiarou (Priska a Akvila)

“Keby Priska a Akvila mohli dnes osloviť manželov, asi by im povedali: Boh vás povolal do dôležitého povolania. Dal vám jedinečné dary na naplnenie tohto povolania. Cirkev vás potrebuje! Svet vás potrebuje! Spoločne nasledujte Ježiša a on vaše manželstvo urobí plodným tak, ako ste si to nikdy nepredstavovali.”

Prečítajte si o manželoch, ktorých poznáme zo Skutkov apoštolov a z Pavlových listov. O manželoch, ktorí boli zapálení láskou k Ježišovi i jeden k druhému. O manželoch, ktorí dosiahli svätosť spolu, v manželstve a prostredníctvom neho.

Článok vyšiel vo februárovom čísle časopisu Slovo medzi nami.

SMN_2017_02_KOMPLET-page-052

 

SMN_2017_02_KOMPLET-page-053

 

SMN_2017_02_KOMPLET-page-054

 

SMN_2017_02_KOMPLET-page-055

 

SMN_2017_02_KOMPLET-page-056

 

SMN_2017_02_KOMPLET-page-057

Súvisiace články:

Sv. Mikuláš

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier