Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudových misionárov redemptoristov v budúcom roku privíta 27 miest a obcí na Slovensku a na Morave

Misijné tímy redemptoristov P. Michala Zamkovského (komunita Podolínec), P. Ivana Flimela (komunita Kostolná – Záriečie) a tím Bratislava – Puškinova v roku 2020 uskutočnia 20 misií, šesť obnov misií a jednu duchovnú obnovu.

Prvé misie v roku 2020 sa začnú 11. januára v Radaticiach v okrese Prešov pod vedením P. Michala Zamkovského. Ľudové misie redemptoristov v roku 2020 ukončí 6. decembra obnova misií v Kanianke v okrese Prievidza, vedená tímom P. Ivanom Flimelom, a misie tímu P. Zamkovského v Sennom v okrese Michalovce. Misionári zavítajú aj na Moravu – v októbri budú viesť misie vo Vlčnove v okrese Uherské Hradiště v Zlínskom kraji. Páter Michal Zamkovský hovorí: „Cieľom misií je priviesť farníkov bližšie ku Kristovi a k rozhodnutiu žiť s Ním celý život. Ide o určitú konverziu, často spojenú s celoživotnou, generálnou spoveďou. Pre nás misionárov sú dôležité nielen prednášky, ale aj schopnosť počúvať a hovoriť s ľuďmi.“

Ľudové misie si vyžadujú dobrú prípravu zo strany farnosti, modlitbové zázemie a dôslednosť misionárskeho tímu. Misie trvajú zvyčajne osem dní  a ich súčasťou sú misijné kázne venované hriechu, obráteniu, spovedi, smrti a poslednému súdu, životu v Kristovi, cirkvi, Eucharistii, utrpeniu, láske a manželstvu, modlitbe, krížu – zjaveniu Boha, ktorý je Láska, milosrdenstvu – Božej amnestii. Nechýbajú ani stretnutia pre mladých  so svedectvami viery, na ktorých s redemptoristami spolupracujú aj laické spoločenstvá Rieka života, CalvaryShekinah.

Misijné poslanie Cirkvi sa zvláštnym spôsobom uskutočňuje cez službu jednotlivých misionárov (kňazov či laikov), ktorých Cirkev posiela prostredníctvom biskupa alebo rehoľného predstaveného. Za ľudové misie redemptoristov sa osobitne modlia kontemplatívne rehoľné sestry – redemptoristky. Vzhľadom na to, že misie sú zakorenené v poslaní Cirkvi, pre ich uskutočnenie vo farnosti je potrebné pozvanie správcu farnosti s predpokladaným súhlasom diecézneho biskupa. Prvé ľudové misie robili redemptoristi z Čiech na Slovensku v roku 1874 v Hornom Vadičove (okres Kysucké Nové Mesto).

Kompletný prehľad misií nájdete tu: https://redemptoristi.sk/misijny-plan-2020/.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved