Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo farnosti svätého Michala Archanjela v Hlohovci

Vo farnosti Hlohovec sa farské misie začali 9. septembra 2023. Dekan Jozef Schwarz privítal pátrov redemptoristov Ivana Flimela CSsR a Jozefa Nováka ml. CSsR. Misijné príhovory odzneli pri každej svätej omši a konali sa i katechézy pre mužov a pre ženy. V pondelok doobeda spoločenstvo Shekinah spolu s provinciálom P. Jozefom Mihokom CSsR pripravilo program pre žiakov základnej školy sv. Jozefa. K misijnému tímu pridal ďalší náš spolubrat páter Roman Janáč CSsR. V utorok doobeda sme navštívili chorých vo farnosti a v stredu sme zavítali aj do Cirkevnej materskej školy Panny Márie Pomocnice. Počas svätej omše sa deti zapájali ukazovaním pesničiek, pričom im pomáhali milé pani učiteľky. Počas ukazovačiek nebola v miestnosti tvár, na ktorej by nebol úsmev. Nefalšovaná a úprimná radosť detí rozohriala nejedno srdce.

Večerná svätá omša bola okrem farského kostola i vo filiálke Koplotovce. Misijné príhovory pokračovali vo štvrtok na sviatok Povýšenia svätého kríža katechézami o Eucharistii. Pátri Roman a Jozef hovorili o tom, že Ježiš Kristus je živý chlieb, ktorý zostúpil na zem kvôli nám a vďaka nemu môžeme žiť naveky. Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa páter Ivan vo svojom príhovore zameral na potrebu mať Pannu Máriu prítomnú v našich životoch, lebo nám vie toho veľa vyprosiť. Počas sobotňajšej svätej omše spojenej s pomazaním chorých sa páter Ivan zamýšľal nad tým, že Ježišovi záleží na tom, aby naše vnútro bolo zdravé, čisté a pokojné. Pomazanie chorých bolo udelené 156 veriacim.

V nedeľu 17. septembra sa pri svätej omši o 9:00 vo farskom kostole svätého Michala v Hlohovci
zavŕšili farské misie požehnaním misijného kríža. Svätú omšu celebroval páter Ivan, koncelebroval pán dekan Jozef Schwarz a páter Jeremiáš Daniel Kvaka OFM. Páter Ivan vo svojej homílii spomenul, že sme na vrchole misijného týždňa. A ako sa lúčil aj Pán Ježiš so svojimi najbližšími na konci svojej misie, jeho ponuka je krásna aj tu teraz v Hlohovci: ‚Choďte a učte všetky národy a zachovávajte všetko, čo ste sa naučili odo mňa.‘ Páter Ivan ďalej dodal: „Týmto dňom misie nekončia, my ideme do druhej etapy, do reality. Ježiš si vždy svojich blízkych aj pripravuje. Ubezpečuje nás, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta.“ Na záver svätej omše bol požehnaný misijný kríž.

P. Jozef Novák ml. CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved