Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Misie vo farnosti Spišské Hanušovce po trinástich rokoch

Od 20. januára 2018  do 28. januára 2018 sa vo farnosti Spišské Hanušovce konali ľudové misie, ktoré vedol tím p.Michala Zamkovského.

Ľudové misie, ktoré sa vo farnosti Spišské Hanušovce konali  znovu po trinástich rokoch, začali svätou omšou večer 20.01.2018 v kostole svätého Ondreja. Pátri  Michal Zamkovský a Martin Zanovit v sprievode miestneho kňaza vdp. Ondreja Želonku a miništrantov vstúpili do chrámu a umiestnili obraz Matky ustavičnej pomoci na popredné miesto. Nasledovalo svätenie vody, vzývanie Ducha Svätého a svätá omša, kde sa počas homílie veriacim prihovoril otec Michal Zamkovský.
Nedeľné dopoludnie patrilo sláveniu svätých omší vo farskom kostole, ale aj vo filiálke Potok a stretnutiu s mládežou. Popoludnie bolo určené pobožnosti  a katechéze pre ženy. Na záver bol premietaný film Ježiš.
Pracovný týždeň začal rannou svätou omšou, ktorej témou homílie bol: „Hriech“. Poobede nasledovala svätá omša pre deti. Otec Michal ocenil účasť aj aktivitu miestnych detí. Večerná svätá omša s témou homílie: „Obrátenie“ prebiehala za hojnej účasti veriacich. Večer tentokrát patril mužom a katechéze určenej pre nich. Obidvaja pátri vyzývali chlapov najmä k jednoduchej, ale úprimnej viere, k milosrdenstvu a láske k Bohu, manželkám a deťom.
Utorok znovu začal rannou svätou omšou. V homílii otec Zamkovský rozprával na tému: „Spoveď“.  Dopoludnie opäť patrilo deťom. Pátri slúžili svätú omšu v priestoroch Základnej školy. S evanjelizáciou im pomáhali aj laici zo spoločenstva Rieka Života z Podolínca. Večer ukončila svätá omša s misijnou kázňou na tému: „Smrť a súd“.
Streda začala príhovorom pátra Zamkovského, pokračovala rannou svätou omšou, ktorú celebroval páter Martin, ktorý mal aj misijnú kázeň na tému: „Cirkev“. Po svätej omši sa nám prihovoril opäť otec Michal, ktorý nás okrem iného pozval k svätej spovedi, ktorú začnú aj s ďalšími pátrami vysluhovať dnes a budú pokračovať ďalšie dni. Poobede o 16.00 bola svätá omša pre deti. Deň ukončíme večernou svätou omšou.
Vo štvrtok sme sa prehupli do druhej polovice misií. Misijný deň začal rannou svätou omšou, ktorú odslúžil páter Martin. Témou kázne bola: „Viera“. Následne po svätej omši začali pátri vysluhovať sviatosť zmierenia. V dnešný deň bola určená najmä mužom. Večerná svätá omša spojená s adoráciou a celebrovaná pátrom Michalom bola venovaná Eucharistii. Najsilnejším momentom bola odprosujúca modlitba nášho kňaza Ondreja za farnosť.
V piatok pátrov čakal náročný deň. Ranná svätá omša s témou: „Utrpenie“ spojená s udelením sviatosti pomazania chorých. Následne pátri navštívili miestny dom dôchodcov a  potom sa stretli s ťažko chorými farníkmi. Nasledovala svätá spoveď a večerná svätá omša, počas ktorej prebehla obnova manželských sľubov. Čas po svätej omši bol vyhradený stretnutiu s mládežou za účasti laikov z misijného spoločenstva Rieka Života. Povzbudili nás príhovormi, svedectvami a chválami, na ktorých sa zúčastnilo množstvo mladých aj z okolitých farností.
Ranná sobotňajšia svätá omša bola na tému: „Modlitba“. Páter Martin zdôraznil najmä  potrebu pravidelnej a úprimnej modlitby. K večeru prebehla Novéna k Matke ustavičnej pomoci, po ktorej nasledovala svätá omša, téma kázne bola: „Panna Mária“.
Posledný deň misií začali pátri odslúžením dopoludňajších svätých omší vo farskom kostole i vo filiálke Potok. Záverečná slávnostná svätá omša začala posvätením misijného kríža. Počas homílie, ktorej motívom bola téma „Kríž“ páter Michal vyzval veriacich, aby nezabúdali na to najdôležitejšie a to je život upriamený na zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Na záver svätej omše sa  s pátrami rozlúčil miestny pán farár Ondrej Želonka a starosta obce Spišské Hanušovce Jozef Dudžák.
Za veriacich farnosti Spišské Hanušovce ďakujeme pátrom za ich službu, vyslúžené sviatosti, milosti a za načerpanie nových duchovných síl. Vyprosujeme pátrom, ale i laikom zo spoločenstva Rieka Života hojnosť Božích milostí.
 Informoval: Vladislav Kostka

Kompletný program misií nájdete TU.

                         

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved