Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie vo farnosti Povýšenia svätého kríža v Budmericiach

Po 12 rokoch sa znova uskutočnili ľudové misie vo farnosti Povýšenia svätého kríža v Budmericiach. Viedol ich páter Ivan Flimel CSsR; súčasťou jeho tímu bol P. Jozef Novák ml. CSsR. Symbolický bol začiatok misií vďaka spomienke sv. Martina, hlavného patróna Bratislavskej arcidiecézy, do ktorej patrí farnosť v Budmericiach. Jej súčasťou je i filiálny kostol svätej Márie Magdalény v Jablonci. Farár Branislav Trubač privítal pátrov misionárov a pripomenul veriacim, že misionári sú „In persona Christi – V osobe Krista“.

V nedeľu dopoludnia boli sväté omše s misijnými príhovormi, ktoré sa zamerali na podobenstvo o desiatich pannách. Pátri misionári pripomenuli, že „tým vzácnym olejom je Boh v nás. Nerozumné panny boli nešťastné, pretože im „došiel“ Boh. A na to si musíme dať pozor. Preto potrebujeme neustále obnovovať svoju lásku voči Ježišovi.“ Popoludní boli katechézy pre mužov a ženy.

Pondelkový program patril deťom zo ZŠ v Budmericiach. Postaralo sa o neho spoločenstvo Shekinah pôsobiace pri redemptoristoch v Banskej Bystrici – Radvani. Večerná svätá omša v Budmericiach bola zameraná na Desatoro a doplnená svedectvami.

V utorok dopoludnia sme navštívili chorých v ich domovoch a večer sa slúžila svätá omša v Budmericiach i vo filiálnom kostole v Jablonci. Páter Jozef pri večernej svätej omši v Budmericiach hovoril aj o tom, že „víťazstvo je v našom srdci: v každom čase sa môžeme obrátiť k Bohu.

V stredu pátri misionári navštívili Centrum sociálnych služieb v Budmericiach. Tuto návštevu ukončili u kňaza Mariána Gáborika, ktorý postavil faru v Budmericiach. Bolo to úžasné stretnutie. Kňaz Marián Gáborik povzbudil pátrov a udelil im kňazské požehnanie. Večerná svätá omša bola s misijným príhovorom zameraná na lásku voči blížnemu.

Štvrtok dopoludnia opäť patril deťom, a to zo ZŠ v Jablonci. Bolo krásne vidieť deti a pedagogický personál, ako sa zapájali do programu. Večerná svätá omša bola obohatená spevom detského zboru a po nej bol program pre mladých spojený so svedectvami a adoráciou.

Keďže piatok bol štátnym sviatkom, pátri navštívili Budmerický kaštieľ z roku 1889. Dnes slúži ako účelové zariadenie Ministerstva kultúry SR. Súčasťou večernej svätej omše bola odprosujúca pobožnosť zakončená eucharistickým požehnaním. Sobota patrila tradične Panne Márii. Misie sa ukončili v nedeľu svätými omšami, po ktorých bol požehnaný misijný kríž v Budmericiach a v Jablonci.

P. Jozef Novák ml. CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved