Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ľudové misie v Žiari nad Hronom

V sobotu 11. septembra 2021 sa pod vedením P. Ivana Flimela CSsR spolu s P. Róbertom Režným CSsR a P. Arturom Bilykom CSsR začali ľudové misie v meste Žiar nad Hronom. Trvať budú do nedele 19. septembra.

Misie prebiehajú podľa programu v dvoch tunajších kostoloch.

V Žiari nad Hronom sú dve farnosti: farnosť Povýšenia sv. Kríža a Sedembolestnej Panny Márie. Z tohto dôvodu tu na začiatku misií v nedeľu bola v jednom kostole hodová slávnosť zo sviatku Povýšenia sv. Kríža a v druhom kostole v stredu zasa hodová slávnosť zo slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

V pondelok bol v cirkevnej základnej škole pomôcť aj P. Jozef Mihok CSsR so spoločenstvom Shekinah. Na piatok je plánované stretnutie s mládežou, aj to bude viesť P. Jozef spolu so spoločenstvom.

Súčasťou programu bolo aj stretnutie v Domove sociálnych služieb, kde sa spovedalo a chorým či starším sa predovšetkým vyslúžila sviatosť pomazania chorých. Takisto sa tam slúžila aj sv. omša.

Zaujímavosťou je, že pod kostolom Povýšenia sv. Kríža sú v krypte pochovaní aj banskobystrickí biskupi. Na fotografii je hrobka biskupa Štefana Moyzesa, prvého predsedu Matice slovenskej.

Na misijný program ste aj naďalej všetci pozvaní!

Informácie poskytol: P. Róbert Režný CSsR

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved