Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Litovská misijná škola začína slúžiť na farských misiách

V arcidiecéze Kaunas začala od začiatku roka opäť Misijná škola, ktorú tu organizujú už od roku 2017. Cieľom je slúžiť komunitám prehlbovaním viery a získavaním nových skúseností evanjelizáciou a zdieľaním svojej viery. Účastníci misijnej školy sa doteraz intenzívne pripravovali na týždeň misií vo farnosti, ktorý začal v katedrále v Kaunase 28. mája a bude trvať do 5. júna.

Celý program pozostáva zo štyroch víkendov a misijného času. Prvé dva víkendy sa konali vo februári a v marci. Tretí víkend Misijnej školy sa konal v Podolínci s intenzívnym programom: stretnutiami, školeniami a workshopmi s členmi spoločenstva Rieka Života: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15).

Členovia tímu musia mať jasne definované úlohy, aby misie prebehli hladko. V príprave je veľmi potrebná osobná i spoločná modlitba, keďže je tu veľa výziev aj pre jednotu tímu. Je veľmi dôležité znovu rozpoznať dary členov spoločenstva a použiť ich na vytvorenie kreatívneho programu na misie.

O tom, ako oslavovať Pána celým telom prostredníctvom vlajok, ako vlajky môžu spájať v jednote modlitby a čo vyjadrujú ich farby, sa podelila tvorivá skupina zo spoločenstva Rieka Života. „To, čo chceme povedať Bohu, vyjadrujeme aj  pohybom – sláva, príhovor, vďačnosť a všetko ostatné.“ Všetci účastníci misií boli vtiahnutí do pantomimického predstavenia pre deti. Dôležité je zažiť na vlastnej koži to, čo neskôr človek využije v programe misií a koľko zo všetkého sa dá povedať bez slov pri predstavení pantomímy.

Najdôležitejším odkazom stretnutia s vedúcim spoločenstva Bohušom Živčákom bola myšlienka, že nemôžeme hovoriť o Bohu bez osobného vzťahu s Ním. Ľudia očakávajú od misionárov osobné svedectvo a jediné, čo môžeme ľuďom ponúknuť, je „stretol som Boha, on ma vyslobodil, uzdravil… a všetky naše ďalšie skúsenosti s Ním.“

Príprava na misie v Litve

Od 28. mája sa v katedrále v Kaunase konajú farské misie. Ich ústrednou témou je myšlienka „videl som nové mesto, ktorého lampou je Baránok“. Sú to prvé misie od pandemickej, utečeneckej a vojnovej krízy v ostatných rokoch. Súčasťou tímu zodpovedného za misie sú pátri redemptoristi Rastislav Dluhý a Peter Hertel (líder misijného tímu), ktorí už niekoľko rokov žijú na Litve a slúžia v tunajších spoločenstvách.

Rôzne časti programu sú určené pre mužov, ženy, deti, mladých ľudí a utečencov zasiahnutých vojnou a ich hostiteľov. Všetkých spojí spoločný čas modlitby a adorácie. Kňazi budú vysluhovať sviatosť zmierenia alebo budú k dispozícii na duchovný rozhovor. K misiám sa pridajú aj členovia spoločenstva Rieka Života.

Prosíme o vaše modlitby!

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved