Slovo medzi nami
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaKurz ľudových misií na Ukrajine

Kurz ľudových misií na Ukrajine

Od 15. do 22. februára 2018 organizovala provincia Ľvov kurz ľudových misií určený spolubratom a sestrám Misionárkam Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorí pôsobia na Ukrajine od roku 2001. Kurz sa uskutočnil v rekolekčnom dome v ukrajinskej provincii Yaremche.

O informačne nasýtené prednášky a zaujímavé workshopy sa postaral P. Andrzej Makowski CSsR, PhD., prefekt „Tirocinium Pastorale“ varšavskej provincie. Účastníci kurzu sa mohli naučiť viac o histórii a teológii ľudových misií či o typológii kázní. Taktiež vypracovali návrhy vlastných kázní založených na rôznych biblických textoch, viedli diskusie týkajúce sa jedinečnosti a aktuálnosti farských misií, ako aj ich obnovy v Ukrajine.

Sr. Antonia poznamenala: „Počas tohto nádherného času mohlo moje srdce v bohatej miere zažiť misijnú a evanjelizačnú prácu redemptoristov a mohla som sa naučiť mnoho praktických zručností. Som presvedčená o tom, že tieto znalosti využijem pri ohlasovaní vykúpenia medzi našimi ľuďmi, ktorí to potrebujú. Budem to robiť s odvahou na každom mieste, kde ma Boh pošle.“

Andryi Olyinyk CSsR

Zdroj: cssr.news

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Sledujte nás:
Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier