DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaKurz ľudových misií na Ukrajine

Kurz ľudových misií na Ukrajine

Od 15. do 22. februára 2018 organizovala provincia Ľvov kurz ľudových misií určený spolubratom a sestrám Misionárkam Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorí pôsobia na Ukrajine od roku 2001. Kurz sa uskutočnil v rekolekčnom dome v ukrajinskej provincii Yaremche.

O informačne nasýtené prednášky a zaujímavé workshopy sa postaral P. Andrzej Makowski CSsR, PhD., prefekt „Tirocinium Pastorale“ varšavskej provincie. Účastníci kurzu sa mohli naučiť viac o histórii a teológii ľudových misií či o typológii kázní. Taktiež vypracovali návrhy vlastných kázní založených na rôznych biblických textoch, viedli diskusie týkajúce sa jedinečnosti a aktuálnosti farských misií, ako aj ich obnovy v Ukrajine.

Sr. Antonia poznamenala: „Počas tohto nádherného času mohlo moje srdce v bohatej miere zažiť misijnú a evanjelizačnú prácu redemptoristov a mohla som sa naučiť mnoho praktických zručností. Som presvedčená o tom, že tieto znalosti využijem pri ohlasovaní vykúpenia medzi našimi ľuďmi, ktorí to potrebujú. Budem to robiť s odvahou na každom mieste, kde ma Boh pošle.“

Andryi Olyinyk CSsR

Zdroj: cssr.news

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha