Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

„Kreativita ožije“ medzi indonézskymi redemptoristickými postulantmi

(Indonézia) Je úžasné vidieť spolu mladých ľudí, ktorí sa stretli a zjednotili úmysly, aby dosiahli svoje ciele. Toto sú postulanti redemptoristov v školskom roku 2018/19. V tomto roku pôsobí postulát „preplnene“. To je prvý dojem. A je to pravda. V postuláte máme 29 mladých ľudí. Prišli z ostrovov Flores, Lembata, Adonara, Kalimantan a Sumba. Je tu zmes rôznych kmeňov a samozrejme rozprávajú rozličnými jazykmi. Je to teda multikultúrna skupina.

Postulanti majú vlastné učebné osnovy podľa Ratio postulátu. Okrem návštev rôznych prednášok sú povzbudzovaní, aby sa rozvíjali aj na poli kreativity. Pre budovanie a podporu ich charakteru ako misionárov je to veľmi dôležité. Každý štvrtok je špeciálnym dňom, ktorý strávia prácou na rôznych projektoch. Pracujú nielen na tom, aby rozvinuli svoju kreativitu, ale aby tiež finančne podporili komunitu.

Niekoľkí postulanti vyrábajú tehly. Ďalší sa zapájajú do remeselnej výroby – vyrábajú a maľujú kvetináče. Iní sa starajú o domáce zvieratá, ako sú sliepky a ošípané. Produkty sú potom predávané ľuďom zvonku. Ľudia prichádzajú a kupujú si ich. Predávame aj cez internet.

Brat Avelinus Lede je koordinátorom postulantov, ktorý dohliada nad prácami a manažuje ich. Brat Ave, sócius postulátu,  hovorí: „Táto aktivita je jedným z priestorov, ktorý bol vytvorený na to, aby títo  mladí ľudia rozvíjali svoj postoj k spoločnej práci a rástli v komunitnom duchu.“

„Našou nádejou je, že s touto kreativitou sa budú naši kandidáti viac vedome rozvíjať, a  tak neskôr prispejú vo svojich životoch ako jednotlivci a najmä ako redemptoristickí misionári,“ povedal brat Ave.

O. Willy Ng Pala, CSsR.

Zdroj: cssr.news

Preklad © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved