Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kláštor Wittem sa stáva priveľkým

Od tých čias, kedy sa redemptoristi pred 182 rokmi usadili vo Witteme, sa ich kláštor stal vzácnym miestom výskumu a vzdelávania a už takmer storočie je obľúbeným pútnickým miestom. Vďaka veľkým priestorom sme sa mohli stať mnohostranným pastoračným centrom – pútnickým miestom v najširšom zmysle slova.

Na toto môžeme byť hrdí. V súčasnosti nám to ale robí aj starosti. „Duša“ tohto všetkého, spoločenstvo, sa zmenšuje a starne.  V budove máme už veľmi veľa priestoru! Aj finančná stránka je neistá.  Sme vďační, že počas týchto rokov mnohí preukázali svoju lásku k Wittemu a až dodnes sú veľkorysými podporovateľmi kláštora. Správa takej veľkej budovy je ale spojená s veľkými nákladmi. Kvôli neustále sa klesajúcemu počtu návštevníkov kostola a zvyšujúcemu sa veku ľudí, ktorí kláštor finančne podporovali, nám klesajú príjmy. Každý rok máme rozpočet v červených číslach. Predstavení redemptoristov sa snažia tieto nedostatky pokryť z iných zdrojov. Takto to ale nemôže pokračovať, pretože príjmy sú pod tlakom aj v iných oblastiach a výdavky stúpajú!

V posledných rokoch sme sa zo všetkých síl snažili nájsť nové zdroje príjmov pre kláštor Wittem, napríklad prenájmom nevyužívaných priestorov alebo otvorením kláštorného hotela. Na to sú ale potrebné značné investície, ktoré sa nedajú znášať dlhodobo. Dúfať vo výrazný finančný príjem bolo nerealistické.

Všade sa kostoly a kláštory zatvárajú. Dúfame, že pre Wittem to nezájde až tak ďaleko. Na to je pre nás kostol a kláštor pastoračne príliš dôležitý. Otázkou je ale, či v budúcnosti budeme potrebovať celú budovu aj so všetkými nákladmi, ktoré nás stojí. Na budúcnosť kláštora Wittem sa treba pozerať z novej perspektívy – väčšej časti kláštora sa vzdáme. Čo je potom potrebné na to, aby kláštor Wittem naďalej plnil svoju úlohu? Myslíme, že z liturgie a pastoračnej starostlivosti nič neubudne, ak zachováme časť na ľavej strane komplexu, priestory priamo okolo kostola.

Východiskovým bodom je aj to, že spoločenstvo, ktoré spolu žije a pracuje, musí existovať, aj keby bol podiel pátrov len malý. Kde môže takéto spoločenstvo nájsť svoje miesto?

Všetko, čo teraz musíme urobiť, bude potrebovať čas. Musíme sa starostlivo snažiť nájsť nového vlastníka pre hlavnú budovu a okolité pozemky, s ktorým snáď budeme môcť dobre spolupracovať.

Stručne povedané: kláštor Wittem pokračuje, aj keď v zmenšenej podobe. Jeho spoločenstvo, spolupracovníci a dobrovolnici aj naďalej pracujú na tom, aby Wittem ostal „miestom uvažovania nad sebou“, na ktorom budú ľudia ešte mnoho rokov nachádzať útechu a inšpiráciu. Už vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu a priazeň, v ktoré veríme, že nám zachováte aj do budúcnosti.

Wittem, december 2017

Henk Erinkveld CSsR, Superior Kloster Wittem

Zdroj: stclemes.org

Preklad: Jana Badurová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved