Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Keď sa zdieľanie radosti stáva misiou – rezonancie Svetových dní mládeže v Lisabone 2023

Svetové dni mládeže v Lisabone boli zážitkom, ktorý ovplyvnil účastníkov aj divákov rôznou intenzitou a rôznymi spôsobmi. Pre mesto ako Lisabon, ktoré má niečo vyše pol milióna obyvateľov, bolo prijatie prílevu 1,5 milióna mladých ľudí veľkou výzvou, ale aj momentom radosti a omladenia. Napriek tlaku na mesto a miestnych obyvateľov Lisabon preukázal vysokú mieru prípravy a prispôsobenia sa počas prípravy tohto nezabudnuteľného podujatia.

Veľký počet mladých ľudí s vlajkami a skandovaním hesiel v uliciach nevyvolal žiadnu nervozitu policajných zložiek, ako by to urobila podobná masa ľudí pri odchode z futbalového zápasu. Niektorí majitelia obchodov si pochvaľovali dobré správanie a zdvorilosť mladých ľudí, ktorí vošli do ich obchodov, aby si kúpili suveníry alebo občerstvenie.

Svetové dni mládeže v Lisabone ukázali vitalitu mladej a skutočne katolíckej Cirkvi, radostnej Cirkvi, ktorá je schopná vyjsť v ústrety druhým a ktorá je schopná čeliť zmätkom a výzvam súčasnej doby. Je to Cirkev, ktorá vo svojej rozmanitosti a ústretovosti vyjadruje svoju katolíckosť; v skutočnosti bolo zastúpených 151 krajín spojených s rôznymi diecézami, hnutiami, rehoľnými spoločenstvami, vzdelávacími inštitúciami atď.

Práve jedným z evanjelizačných prvkov Svetových dní mládeže pre mladých ľudí je táto katolicita, teda schopnosť cítiť sa súčasťou niečoho väčšieho, čo presahuje našu individualitu alebo našu malú skupinu. Napriek jazykovým a kultúrnym rozdielom mali mladí ľudia na SDM rovnaké svetlá a tiene, rovnaké obavy a nádeje, ale predovšetkým rovnakú katolícku vieru. Zmysel púte, „putovania“ so všetkými jeho výzvami a nepohodlím predstavuje metaforu života a kresťanskej viery, pretože existencia a viera nachádzajú svoj zmysel len v neustálej komunikácii individuálneho ja s Druhým. Podľa prieskumu GAD3 94 % mladých ľudí uviedlo, že idú na Svetové dni mládeže, aby „objavili seba samých prostredníctvom Ježiša Krista“, čo odráža túto dynamiku vychádzania a hľadania; ide o pocit povolania a poslania zároveň; ide o poslanie na zemi, ako to zdôraznil už pápež František na Svetových dňoch mládeže 2018.

A práve tu mladí redemptoristi nachádzajú svoju identitu misionárov. Pápež mladým ľuďom naznačil, že radosť je misionárska a treba ju prinášať iným. Bolo viditeľné, že počas celých Svetových dní mládeže a Alfonziánskeho dňa mladí ľudia šírili svoju radosť, tú istú radosť, ktorú teraz, po svojom návrate, nesú späť do svojich komunít. Je to poslanie, ktoré budú naďalej skúmať a posilňovať pod svetlom a inšpiráciou redemptoristickej charizmy.

Zdroj: Scala News

Preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved