Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Keď sa periféria stane centrom

Výročné stretnutie pracovnej skupiny úradu pre sociálne veci Európskej konferencie redemptoristov

Pracovná skupina pre sociálne veci Európskej konferencie uskutočnila svoje výročné stretnutie v marci 2017 v meste Bochum v Nemecku. Toto miesto bolo zvolené po stretnutiach v Luxembursku, Barcelone a vo Viedni vďaka skromnej novej iniciatíve v rámci úradu pre sociálne veci na periférii tohto mesta, zvanej Hustadt. Kláštor redemptoristov v centre mesta Bochum bol zatvorený v roku 2011. V roku 2013 začal tento projekt na periférii mesta Bochum v spolupráci s redemptoristickou provinciou Sv. Klement, misijnými sestrami najsvätejšieho Vykupiteľa (MSsR) a diecézou Essen. Začal troma nosnými slovami: spoločenské, duchovné a solidárne. Hustadt susedí s prevažne moslimskou populáciou z 50 krajín. Každodennou súčasťou života kresťanskej minority je tu ekumenizmus a medzináboženský dialóg. V meste Bochum sa prítomnosť redemptoristov presunula z centra na perifériu.

Počas návštevy mešity Khaled a širokej spolupráci so zástupcom pre dialóg Centrálnej rady moslimov v Nemecku, Ahmedom Aweimerom, získala skupina predstavu o rastúcej vzájomnej dôvere medzi týmito náboženstvami. Živým svedectvom toho je kazateľnica pre modlitebňu mešity, ktorá bola postavená pod dohľadom Br. Winfrieda Paulyho, CSsR.

Pre pracovnú skupinu bola pôsobivou skúsenosťou následná návšteva utečeneckého tábora a hodina hry s deťmi. V roku 2016 hostilo mesto Bochum do 6000 utečencov.

Páter Jacek Zdrzalek, koordinátor Európskej konferencie redemptoristov, sa zúčastnil na stretnutí pracovnej skupiny. Mohol sa z vlastnej skúsenosti presvedčiť o tom, že Hustadt je vhodným miestom na solidaritu s chudobnými, ako svedectvo redemptoristickej spirituality a ako ohlasovanie radosti v multireligióznej a multietnickej spoločnosti.

Na stretnutí pracovnej skupiny boli prítomní aj niekoľkí hostia. Brat Marco Limberger predstavil iniciatívu anglikánskej cirkvi Fresh X (fresh expressions of church – nové prejavy cirkvi), tému svojej záverečnej práce. Toto bolo pre skupinu veľmi podnetné, tak ako aj vlastné príspevky účastníkov o sociálno-pastoračných aktivitách. Pri hodnotení v pracovnej skupine každý prejavil súhlas s tým, aké obohacujúce boli tieto stretnutia pre ich sociálnu pastoračnú prácu v posledných rokoch.

Na fotografii sú niektorí z účastníkov (zľava doprava): imám Ahmed Aweimer, Br. Winfried Pauly CSsR (Bochum), Br. Guillermo Urquizo Vásquez (Luxembursko) CSsR, Mr. Jelle Wind (tajomník provincie Sv. Klement), Sr. Ulrike Schnürer MSsR (Bochum) a Sr. Renate Drexler MSsR (Viedeň)

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: Jana Badurová

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved