Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa konali misie

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa v r. 2012 konali Akademické misie


Na pozvanie rektora KU Tadeusz Zasępu konali redemptoristi na Katolíckej univerzite od 1. do 7. októbra Akademické misie. Novinkou Akademických misií na KU bolo aj diskusné fórum hľadajúcich, tzv. Katedra hľadajúcich podľa vzoru Nádvoria pohanov. Diskusné fórum s témami „Čo je pravda?“ a „Potrebujem Cirkev?“ moderoval Imrich Gazdra.  Hosťami fóra boli P. Michal Zamkovský, P. Václav Hypius, P. Rastislav Dluhý a Bohumír Živčák.  

Redemptoristi ružomberskú univerzitnú pôdu už dobre poznajú. V roku 2006 tu totiž v čase od 26. septembra do 1. októbra viedli prvé Ľudové misie. Tie so svojim programom kopírovali klasické misie, ktoré uskutočňujú redemptoristi na Slovensku a v zahraničí. Misie v r. 2012 mali prívlastok Akademické, lebo okrem toho, že sa konali na akademickej pôde, svojou tematikou sa v oveľa väčšej miere ako v roku 2006 zameriavali práve na vysokoškolských študentov, pedagógov a pracovníkov KU. 

Nosnú tému chystaných misií, ktorá sa dotýka hlbokej túžby človeka po slobode: „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ (2 Kor 3, 17), navrhol počas prípravného stretnutia 29. mája 2012 vedúci misijného tímu páter Michal Zamkovský CSsR. V programe nechýbli sväté omše, vysluhovanie sviatosti zmierenia, vedenie duchovných rozhovorov, modlitby príhovoru a stretnutia s pedagógmi na jednotlivých fakultách. Každý deň v aule Jána Pavla II. na Hrabovskej ceste prebiehal program misijného tímu Rieka života a Calvary pre študentov jednotlivých fakúlt.

 

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved