Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Kardinál Joseph Tobin CSsR k synode o synodalite

Jezuitský online portál America magazine nedávno citoval kardinála Josepha Tobina CSsR, ktorý hovorí: „Synodalita je spôsob existencie cirkvi založený na myšlienke, ideáli, že všetci pokrstení kráčajú spolu so spoločnou pozornosťou k Duchu Svätému.“ Redemptorista kardinál Tobin bol od roku 2012 arcibiskupom diecézy Indianapolis a od roku 2017 je arcibiskupom diecézy Newark. V rokoch 1997 – 2009 bol generálnym predstaveným Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa.

Kardinál Tobin, ktorý pôsobí vo vatikánskej Kongregácii pre biskupov, povedal, že pápež František pokračuje v hľadaní odpovedí na otázku synodality a že zdôrazňuje podobné témy. „Čím dlhšie a čím ďalej spoločne putujeme, čím viac sa stretávame, tým je všetko jasnejšie,“ povedal. „Práve teraz, v sprievode Františka, sú to tie isté slová: milosrdenstvo, radosť, rozlišovanie, dialóg. A zo všetkých je podľa mojej skúsenosti najviac nepochopená synodalita.“

Kardinál Tobin vo svojom príhovore pripomenul stretnutie francúzskeho židovského historika Julesa Isaaca s pápežom Jánom XXIII. v roku 1960. J. Issac vyzval pápeža, aby sa zamyslel nad tým, ako cirkev prispela k antisemitským prejavom v Európe a akú úlohu zohrala pri vytváraní podmienok, ktoré viedli k holokaustu. Tento rozhovor pomohol k vyhláseniu dokumentu Nostra aetate a k začiatku obdobia zmierenia medzi cirkvou a židovským národom. „To, čo bol pápež Ján schopný urobiť, bolo možné len vďaka tomu, že počúval,“ povedal kardinál Tobin. „Počúval hlas, ktorý by v tom čase nepočul v celom Vatikáne a pravdepodobne ani v žiadnej katolíckej cirkvi. Počúval niekoho, kto bol hlboko zranený.“

Kardinál Tobin povedal, že hlboké počúvanie ako súčasť synodálneho procesu je „nevyhnutné pre náš spoločný rast v Kristovom tele“. Tento postoj „pápež František jasne vidí a otvorene obhajuje ako vzor cirkvi, ktorú od nás Pán očakáva v tomto tisícročí“. Citoval pápežovo naliehanie o potrebe cirkvi byť na doslovných a obrazných perifériách a pýtal sa: „Zaujímalo by ma, aké hlasy môžu dnes prehovoriť k cirkvi?“

Celý text nájdete tu.

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Foto: CNS photo/Bob Roller

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved