Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Južná Afrika: mesiac žien

9. augusta 1956 pochodovalo viac ako 20 000 žien do vládneho centra (Budovy Únie) v Pretórii v Južnej Afrike na protest proti „schvaľovaniu zákonov“ apartheidu (t. j. politika rasovej oddelenosti). Teraz, v tento deň (9. augusta) je štátny sviatok a celý august je určený ako mesiac žien.

Tento rok sa komunita redemptoristov v našej farnosti Panny Márie, Retreat, Kapské Mesto, rozhodla pripomenúť si mesiac žien venovaním sa počas týždennej Novény na počesť našej Matky ustavičnej pomoci problémom žien. Každý týždeň bola pozvaná iná žena, aby sa podelila o svoje skúsenosti v rôznych súčasných situáciách a zamyslela sa nad tým, ako jej viera ovplyvnila jej situáciu.

Prvou rečníčkou bola poradkyňa (counsellor), ktorá svoje zručnosti predkladá ako dobrovoľníčka miestnej komunite. Hovorila o tom, akú hodnotu majú ženy pre counselling a o tom, aké je dôležité mať v tejto oblasti, ktorá sa vyznačuje vysokou nezamestnanosťou, násilím a zneužívaním drog, viac poradkýň-žien.

Druhý týždeň sa podelila matka o svoje skúsenosti so stratou manžela kvôli motorickej neurónovej chorobe, ktorú dostala na začiatku svojej tridsiatky a tiež s procesom umierania, keď bojovala so svojou vlastnou stratou a zmätkom medzi svojimi malými deťmi. Úloha modlitby a viera komunity boli silnými prvkami, ktoré jej pomohli prežiť.

Trauma z manželskej zrady a rozvodu sa riešila v treťom týždni. Dôsledky takejto skúsenosti na širšiu rodinu a na jej schopnosť opäť dôverovať boli citlivo predstavené v perspektíve viery.

Žena vyškolená v jezuitskej metóde rozlišovania pomohla vysvetliť niektoré základné kroky v duchovnom rozlišovaní. Dôležitosť pozornosti a kvality osobnej modlitby v procese rozlišovania bola veľmi vítaná.

Posledný týždeň sa lekárka podelila o svoju životnú cestu a mnohé útrapy, ktoré musela znášať, aby mohla vykonávať zvolené povolanie.

Bolo inšpirujúce počuť, ako sa tieto ženy z miestnej komunity naučili integrovať rozmer viery do svojho súkromného a verejného života. Všetky svedčili o radosti a nádeji, ktorú našli v Matke nás všetkých, našej ustavičnej pomoci.

Autor: P. Sean Wales CSsR

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Zdroj: cssr.news

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved