Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

9. júna pripadá spomienka na Ježišovo Eucharistické Srdce

Redemptoristi na celom svete slávia štvrtok po 3. nedeli po slávnosti Zoslania Ducha Svätého ľubovoľnú spomienku na Ježišovo eucharistické Srdce.

Táto úcta je vyjadrením lásky voči Ježišovi, ktorý nám zanechal svoju lásku v Eucharistii. 16. februára 1903 ustanovil pápež Lev XIII. Arcibractvo Ježišovho eucharistického Srdca pri kostole redemptoristov sv. Joachima v Ríme (San Gioacchimo). Túto formu úcty neskôr potvrdil Benedikt XV. Pápež Pius XII. v encyklike “Haurietis aquas” (15. 5. 1956) napísal: “Len ťažko pochopíme silu lásky, ktorou sa Kristus pre nás stal duchovným pokrmom. Veľmi by nám v tom mohlo pomôcť rozvíjanie konkrétnej úcty k Eucharistickému Srdcu Ježišovmu.”

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved