Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Jednoduchý plán na pôstne obdobie

Zamyslime sa nad „informáciami“, s ktorými sa počas dňa stretávame. Máme televíziu, rádio, e-mail, SMS správy a internetové stránky ako Facebook a Twitter. Dosť často vidíme, že ľudia si pri večeri telefonujú, pozerajú stránky na iPade a zároveň pomáhajú deťom s domácimi úlohami. Sme takí zaneprázdnení, že ak sa chceme sústrediť na konkrétny zdroj informácií, musíme sa vzdialiť od mnohých ďalších zdrojov.
Vďaka Bohu za Pôstne obdobie! Pozýva nás modliť sa, postiť a dávať almužnu. Ponúka nám príležitosť zjednodušiť si život. Je to istý druh duchovných cvičení, ktoré si môžeme vykonať aj uprostred našich všedných povinností. Pôstne obdobie nám dáva príležitosť vzdialiť sa na istý čas od mnohých zdrojov, aby sme sa sústredili na ten najdôležitejší zdroj: na Ježiša, jeho kríž a zmŕtvychvstanie.
Na príležitostiach je zaujímavé to, že nemajú veľkú hodnotu, ak ich nevyužijeme. Preto potrebujeme plán. Musíme vykonať niečo konkrétne, čo nám pomôže čo najlepšie využiť čas Pôstu. A tak si pomocou tradičnej pôstnej praxe – modlitby, pôstu a almužny – vytvoríme plán a odstránime všetko, čo nás rozptyľuje. Potom budeme otvorenejší voči tomu, čo nám chce povedať Ježiš.

 

Modlitba

Prvý krok tohto plánu spočíva v tomto: pozrieť sa na svoj denný poriadok a každý deň si nájsť čas na modlitbu. Kedy si dáte „rande“ s Ježišom? Väčšina ľudí považuje za najlepší čas ráno – skôr, než sa tak ponoria do všedných povinností, že sa zabudnú obrátiť na Pána. Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek čas, dbajte o to, aby to bol čas, keď vás nebude nič rozptyľovať a nebudete mať iné povinnosti.
Ak si viete nájsť čas – a miesto – bez rozptyľovania, budete oveľa lepšie vnímať Ježišovu prítomnosť a jeho vedenie v živote. Oveľa lepšie si do všedného dňa odnesiete požehnania, ktoré ste získali vďaka času s Ježišom.
Keď uvažujete o pravidelnej modlitbe, pripomeňte si Ježišove slová: „Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci“ (Mt 6, 5). „Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania“ (6, 7). „Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby… a modli sa k svojmu Otcovi“ (6, 6). Nikde nepovedal: „Ak sa chcete modliť“ alebo: „Ak sa rozhodnete modliť.“ Nie, povedal: „Keď sa modlíte.“ Predpokladá, že sa budeme modliť. Ak to Ježiš predpokladá, je jasné, že od nás očakáva, že sa budeme modliť.

Pokiaľ ide o to, ako sa máme modliť, existuje niekoľko spôsobov. Tu je len zopár:

 • lectio divina alebo modlitba s Písmom,
 • krížová cesta,
 • rozjímanie o Kristových „posledných siedmich slovách“,
 • modlitbová skupina vo farnosti,
 • eucharistická adorácia,
 • rozjímanie.

Ak ešte nemáte svoj ustálený spôsob modlitby, zistite, aký druh modlitby je dostupný vo vašej farnosti. Pamätajte na to, že modlitba je dôležitá súčasť každých duchovných cvičení. Je to podstatná ingrediencia, ak si chcete urobiť odstup od všetkých tých informácií vo svojom okolí.

 

Pôst

Počuli ste o stanfordskom experimente s penovými cukríkmi? Boli to pokusy s malými deťmi, ktoré sa začali v roku 1960. Psychológovia na Stanfordskej univerzite dali deťom dve možnosti: buď si mohli dať jeden penový cukrík hneď, alebo mohli počkať pätnásť minút a získať dva cukríky. Podľa výskumníkov len asi tretina detí dokázala počkať na dvojitú odmenu.
To, čo platí pre tieto deti, platí v rôznej miere aj pre nás. Máme radi okamžité uspokojenie. Mnohí z nás nemajú problém pozerať dlhé hodiny televíziu alebo vysedávať dlho do noci pri internete. Podobne ako deti z pokusu len ťažko odolávame „rýchlemu riešeniu“.
Porovnajme to s pôstom. Táto starobylá prax sa datuje do najranejšieho obdobia Biblie. Mojžiš sa postil na vrchu Sinaj, keď dostal Desatoro (Ex 34, 27 – 28). Ježiš sa postil štyridsať dní na púšti (Mt 4, 1 – 11). Pavol sa postil po obrátení (Sk 9, 1 – 3). Starší v antiochijskej cirkvi sa postili predtým, ako vyslali Pavla a Barnabáša na prvú misijnú cestu (Sk 13, 3). Všetci sa postili, lebo vedeli, že ich Boh požehná, ak sa vzdajú určitého potešenia, aby boli bližšie pri Ježišovi a posilňovali svoje rozhodnutie žiť svätým životom.

 

Prelom

Asi najväčšie požehnanie, ktoré súvisí s pôstom, sa nazýva „prelom“. Ten nastane, keď konečne dokážeme prelomiť určitú prekážku, ktorá nás brzdila. V istom zmysle všetci potrebujeme prelom: možno potrebujeme zažiť prelom v našom spôsobe života, ktorý je hriešny, alebo potrebujeme zažiť prelom v oblasti svojich názorov a získať nový pohľad, ktorý nám pomôže žiť pokojnejšie a láskyplnejšie.
V tomto Pôstnom období si urobte zoznam kľúčových oblastí svojho života, ktoré potrebujú takýto prelom. A keď si vyberiete svoj druh pôstu, proste Pána, aby vám pomohol prekonať tieto prekážky.
Podobne ako pri modlitbe, aj v pôste sa vám bude dariť lepšie, ak si urobíte plán. Tu sú ciele, ktoré vám pomôžu vytvoriť ho:

 1. Povedzte Pánovi o svojom cieli. Zapíšte si, aký druh prelomu alebo zmeny by ste chceli vidieť: byť bližšie pri Ježišovi, lepšie komunikovať v manželstve, prekonať hnev alebo niečo iné.
 2. Vyberte si konkrétnu formu pôstu a zachovávajte ho. Nebudete jesť medzi jedlami? Budete mať menšie porcie? Jeden večer strávite bez televízie? Dáte si pôst od tvrdých slov? Vyberte si niečo, čo je náročné, ale nie nemožné. Najdôležitejšie je to, aby ste urobili maximum a prosili Pána, aby vám pomohol.
 3. Nech je váš pôst – prázdny žalúdok, pôst od televízie, krotenie jazyka – pripomienkou toho, že sa máte obrátiť k Ježišovi, ďakovať mu za jeho lásku a prosiť ho o zmenu.
 4. Očakávajte výsledky. Spomeňte si na Ježišovo prisľúbenie: „Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať“ (Mk 11, 24). Nech je vám tento verš pripomienkou vždy, keď budete v pokušení pôst porušiť. Ježiš vás chce požehnať!
 5. Odpustite si. Keby ste v nejakom bode svojho pôstu zlyhali, nezúfajte si. Jednoducho sa obráťte na Pána a proste ho, aby vám dal ďalšiu milosť. Začnite odznova s vedomím, že Božie milosrdenstvo dokáže prekonať každú chybu či neúspech.

 

Almužna

Dávanie almužny obsahuje dva dôležité body. Prvý sa týka toho, aby sme mali srdce pre núdznych. Druhý sa týka toho, aby sme sa rozhodli čo najviac pomáhať chudobným. Pápež František nám povedal, že almužna je „gesto úprimnej pozornosti voči tým, ktorí nás oslovia a prosia o pomoc“ (jubilejná katechéza, 9. apríla 2016).
Čo môžete urobiť? Tu je zopár návrhov na vytvorenie plánu:

 1. Poobzerajte sa po domácnosti a vyraďte oblečenie, ktoré už nenosíte, nástroje a spotrebiče, ktoré už nepoužívate, alebo jedlo navyše z komory. Všetko to pozbierajte a venujte miestnemu spolku svätého Vincenta de Paul alebo potravinovej banke vo farnosti, alebo útulku pre bezdomovcov vo vašom meste.
 2. Prepočítajte si svoje financie a rozhodnite sa, koľko peňazí môžete v tomto pôstnom čase darovať. Venujte ich na charitu.
 3. Veľa organizácií ponúka možnosť „adoptovať“ si chudobnú rodinu. Vyhľadajte ju a zistite, či túto rodinu môžete každý mesiac finančne podporovať.
 4. Pápež František v spomínanej katechéze tiež povedal, že almužna je „gesto lásky, ktorá nás privádza k tým, s ktorými sa stretávame“. Povzbudzuje nás, „aby sme sa zastavili a pozreli sa do tváre, do očí človeka, ktorý žiada o pomoc“. Veľa organizácií sponzoruje vývarovne, komunitné centrá a útulky pre bezdomovcov. Zistite, či sa môžete zapojiť do ich činnosti, hoci len počas Pôstneho obdobia.

Pozn. redakcie: Niektoré z uvedených návrhov, ako realizovať almužnu, sa nám na Slovensku môžu zdať vzdialené od našej reality. Nechali sme ich však v texte s nádejou, že môžu inšpirovať vznik nových charitatívnych diel, hoci len v malom formáte v nejakej farnosti na dedine či dokonca len v jednom spoločenstve.

 

Jednoduchý pôst

Počas pôstnych duchovných cvičení si zjednodušte život. Odstráňte zo svojho života hluk a rozptyľovanie. Buďte bližšie pri Ježišovi a svojej rodine.
Keď sa svätý Pavol sťažoval, že nedokáže naplniť dobré úmysly, povedal: „Lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie“ (Rim 7, 18). V tomto Pôstnom období to zmeňme! Urobme si 40-denný plán a uskutočňujme ho. Spoločne si zjednodušme život, aby sme sa priblížili k Ježišovi v modlitbe, zažili prelom a dotkli sa Ježiša tak, že pomôžeme jeho „najmenším“ bratom a sestrám (Mt 25, 40).

Zdroj: Slovo medzi nami č. 3/2017, ročník 18.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved