Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Január – rozvíjanie čnosti viery

Svätý Alfonz považoval za jednu z najdôležitejších vecí v duchovnom sprevádzaní to, čo by sme mohli označiť ako „rast v čnosti“. Svojim charakteristickým spôsobom sv. Alfonz navrhoval vytvoriť si praktický plán, ktorý pomôže bežnému človeku vedome formovať správanie podľa Božieho zákona. Navrhoval, aby človek prostredníctvom čítania, úvahy, modlitby a konkrétnych skutkov venoval každý mesiac rozvoju niektorej čnosti. Alfonz zvykol zdôrazňovať, že kresťanské čnosti nie sú teoretickými pojmami, ktoré máme obdivovať, ale praktickými darmi, ktoré dostávame pre kresťanský život.

Je vytvorených 12 pravidiel, ktoré sa týkajú 12 najdôležitejších čností v kresťanskom živote. Redemptoristi sa majú každý mesiac špeciálnym spôsobom usilovať o rozvoj čnosti, ktorá bola určená na daný mesiac. Pomáhať im v tom majú prednášky, meditácie, čítania a predsavzatia (z prvej reguly redemptoristov).

V mesiaci január prosme o dar viery a to, aby naše skutky boli živým vyjadrením našej viery v Boha.

january

Zdroj TU

Príbuzné články:

Január: Čnosť viery

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved