Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Iniciatívy provincie Bratislava – Praha pri príležitosti misijného mesiaca október

Po reštrukturalizácii jednotiek Bratislava a Praha (2017) a otvorení novej misijnej komunity v Kaunase (2018) sa komunity našej provincie nachádzajú v troch krajinách: Slovensko (6), Česká republika (3), Litva (1). Hoci každá z týchto krajín ma svoj vlastný jazyk a špecifiká, vo všetkých pôsobíme aj misijne. Často počuť, že koncept ľudových misií je už prežitok a nefunguje v sekularizovaných krajinách Európy. Ak sú však misie ohlasovaním evanjelia, tak musia fungovať všade. To platí aj o Českej republike, ktorá je jednou z najviac sekularizovaných krajín v Európe.

V rámci špeciálneho misijného mesiaca október, vyhláseného pápežom Františkom pre celú Cirkev, budeme robiť viacero misií vo všetkých troch zmienených krajinách, a to i v spolupráci so spolubratmi z iných provincií, ktorí ochotne prijali naše pozvanie: Ronald McAintsh (Anglicko), Cristian Bueno (Kolumbia) a ďalší. Okrem programov v kostoloch pripravujeme misijné programy v školách i na uliciach. Tie by boli nemysliteľné bez veľkej angažovanosti našich priateľov z laických spoločenstiev pri našich domoch. Rovnako pôjdu misionári i za chorými do ich domovov. Neodmysliteľnou súčasťou je služba vysluhovania sviatosti zmierenia. Hlavnými kazateľmi budú misionári milosrdenstva.

10. – 13. október: Misijný program v Kaunase (Litva) – s priamou podporou arcibiskupstva budú v centre arcidiecézy špeciálne programy.

19. – 27. október: Misie v Kežmarku (Slovensko) – misie budú nielen v samotnom okresnom meste, ale súčasne aj vo vedľajšej farnosti Ľubica.

9. – 17. november: Misie v Plzni (Česká republika) – misie budú v kostole, ktorý začiatkom 20. storočia postavili redemptoristi a kde bola komunita až do roku 1950, kedy boli komunistickým režimom zrušené mužské rády v Československu a kostol s kláštorom zobral štát. Okrem českých omší sa tam v súčasnosti slúžia aj poľské a slovenské.

P. Martin Macko CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved