Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Ikona Matky ustavičnej pomoci putovala po katedrálach v Írsku a vo Ľvove

 

Ekumenické putovanie ikony Matky ustavičnej pomoci vo Ľvove

V Jubilejnom roku Marky ustavičnej pomoci putovala jej ikona vo Ľvove.  Ekumenické putovanie začalo slávnosťou pred chrámom Panny Márie Snežnej v Ríme. Zúčastnili sa jej predstavitelia Rímskokatolíckej, Gréckokatolíckej, Arménskej a Pravoslávnej cirkvi, ako aj veriaci rôznych obradov a vyznaní. 

Kópia ikony Matky ustavičnej pomoci bola požehnaná v Ríme, v Kostole sv. Alfonza de Liguori, kde sa nachádza originál obrazu. Zvlášť ju tiež požehnal pápež František. Jej slávnostné privítanie vo Ľvove, spojené s ekumenickou pobožnosťou, bolo jasným vyjadrením lásky a úcty k Bohorodičke Panne Márii, ktorá je uctievaná tak v západnej cirkvi ako aj v cirkvách východnej tradície. V spojení so Svätým Otcom sa pastieri a veriaci modlili za jednotu kresťanov a za mier a spoločenský poriadok na Ukrajine.

Generálny vikár ľvovskej arcidiecézy latinského obradu Pawliczek, ktorý zastupoval spoločenstvo Rímskokatolíckej cirkvi, vidí v putovaní príležitosť k posilňovaniu jednoty v Cirkvi a v ukrajinskom národe.

Deti prichádzajú k matke, keď je im ťažko – povedal Józef Pawliczek. – V súčasnej dobe je nám na Ukrajine veľmi ťažko: Zomierajú synovia, dcéry, manželia i manželky. Preto sa s plnou dôverou obraciame k Panne Márii o jej pomoc a ochranu. A modlitba je vždy najúčinnejšou cestou k zmiereniu medzi ľuďmi – dodal kňaz.

Putovanie ikony Matky ustavičnej pomoci v írskych katedrálach

V írsku ikona putovala od 4. apríla 2016 do 15. mája 2016 do všetkých 26 katolíckych katedrál.

http://www.followtheicon.ie

 

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved