Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Generálny predstavený a generálna kúria redemptoristov sa stretli s pápežom Františkom na súkromnej audiencii

V dejinách Kongregácie je 25. február veľmi výnimočným dňom. V tento deň pred 274 rokmi, 25. februára 1749, pápež Benedikt XIV. schválil regulu Kongregácie a udelil jej pápežský súhlas. V tomto roku sa na výročie tejto udalosti stretli na súkromnej audiencii s pápežom Františkom v jeho osobnej knižnici generálny predstavený P. Rogério Gomes CSsR a generálna rada spolu s generálnym tajomníkom, generálnym prokurátorom, generálnym postulátorom a generálnym viceekonómom.

Pápež František osobne pozdravil P. Rogéria a jeho spolubratov. P. Rogério odovzdal pápežovi Františkovi v mene celej generálnej kúrie darček: zbierku zhudobnených alfonziánskych piesní, biskupský kríž so strieborným erbom Kongregácie a striebornú sošku sv. Alfonza. V mene kúrie i Kongregácie mu poďakoval za jeho posolstvo pre Kongregáciu na audiencii v októbri 2022 počas XXVI. generálnej kapituly a ubezpečil Svätého Otca, že ako Kongregácia si jeho slová „neustále vychádzať z našich zón pohodlia a oslovovať periférie s dobrou správou o vykúpení“ berie k srdcu. P. Rogério tiež poďakoval Svätému Otcovi za udelenie Pápežského štatútu Alfonziánskej akadémii.

V osobnom rozhovore Svätý Otec pripomenul deň, ktorý pripadá na 274. výročie schválenia reguly pápežom Benediktom XIV. Hovoril o svojom obdive k pápežovi Benediktovi XIV., veľmi múdrom kánonickom právnikovi a moralistovi, ale aj veľmi ľudskom pápežovi, ktorý bol v kontakte so zápasmi ľudí. Svätého Otca potešilo, že to bol práve Benedikt XIV., kto udelil pápežský súhlas s regulou pre svätého Alfonza.

Svätého Otca zaujímal počet redemptoristov vo svete a počet povolaní, ktoré Konkregácia má. P. Rogério ho informoval, že v Konregácii je približne 800 mladých postulantov, kandidátov, novicov a študentov filozofie a teológie. Svätý Otec chcel následne vedieť, z ktorých častí sveta sú tieto povolania. P. Rogério doplnil, že veľký nárast povolaní je z Ázie a Afriky, stabilný počet je v Latinskej Amerike, no kritický pokles povolaní je v Európe a Severnej Amerike. Svätý Otec hovoril o dôležitosti podpory povolaní k redemptoristickému spôsobu života a o tom, že Kongregácia sa tomu musí urýchlene venovať. Zdôraznil tiež potrebu venovať veľkú pozornosť kvalite povolaní a nie ich kvantite. Trval na tom, aby sa preverovali všetky povolania a uviedol niekoľko príkladov seminárov, kde boli medzi seminaristami vážne morálne problémy, ktoré je potrebné riešiť. Opäť zopakoval, že je potrebné dbať na podporu povolaní a pozorne sprevádzať tých, ktorí sú vo formácii.

P. Rogério vysvetlil Svätému Otcovi prácu generálnej rady na kapitulných dokumentoch, posolstve, úvahách o identite, poslaní, zasvätenom živote, formácii a vedení. P. Rogério sa so Svätým Otcom podelil aj o snahy generálnej rady sprevádzať v nasledujúcich mesiacoch všetkých formujúcich sa online stretnutiami; tento aspekt našej misie Svätý Otec s veľkým potešením prijal.

P. Rogério sa so Svätým Otcom podelil aj o misiu redemptoristov na pútnických miestach, najmä v Aparecide v Brazílii – Svätý Otec poznamenal, že má na svoju návštevu Aparecidy pekné spomienky.

Na záver poďakoval P. Rogériovi a rade za návštevu, požiadal o modlitby za jeho službu a povzbudil ich, aby s odvahou napredovali v misii líderstva, ktorá bola zverená Kongregácii a celej Cirkvi v tomto období synodality.

Nakoniec vyzval, aby sa sa spolu s ním pomodlili Zdravas Mária s odvolaním sa na príhovor Matky ustavičnej pomoci a na záver udelil svoje apoštolské požehnanie. Nakoniec ešte pri dverách svojej knižnice v Apoštolskom paláci vo Vatikáne každého osobne pozdravil.

P. Joseph Ivel Mendanha CSsR, generálny konzultor

Úprava a preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved