Slovo medzi nami
DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaČičmany privítali formačnú školu zameranú na charizmatickú obnovu

Čičmany privítali formačnú školu zameranú na charizmatickú obnovu

Od pondelka 16. júla do piatku 20. júla sa v Čičmanoch v Dome sv. Bystríka konala formačná škola zameraná na históriu a vývoj katolíckej charizmatickej obnovy, krst v Duchu Svätom, modlitbu príhovoru a učeníctvo. Na škole sa zúčastnilo viac ako 60 laikov z rôznych spoločenstiev, rehoľníkov i kňazov, vrátane redemptoristov a viacerých rodín s deťmi. Účastníci odišli zo školy povzbudení k rastu vo svätosti a k veľkorysému rozdávaniu Božích darov v akejkoľvek službe, ktorú v Cirkvi prijali. Každodenný program začínal spoločnou modlitbou ruženca, potom účastníci pokračovali raňajkami a časom osobnej modlitby, po ktorej sa všetci zišli na modlitbe zvelebenia. Doobeda i poobede potom prebiehali prednášky, a tiež bol vyhradený čas na otázky pre prednášajúcich. Poobede účastníci slávili Eucharistiu ako vrchol dňa. Deň sa končil večernou modlitbou chvál, príhovoru a prosbou o vyliatie Ducha Svätého. V utorok poobede sa prednášajúci a účastníci presunuli na konferenciu Nové svitanie na Skalke pri Trenčíne, kde spoločne viedli workshop a večernú modlitbu. Prednášky na formačnej škole viedla Michelle Moran, bývalá prezidentka ICCRS (Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnovy), jej manžel Peter Moran a laický misionár Noel Chircop z Malty, ktorý sa dlhodobo angažuje v službe katolíckej charizmatickej obnovy. Michelle Moran, zakladateľka evanjelizačnej komunity Sion, je poverená pápežom Františkom, aby dohliadla na reštrukturalizáciu služby katolíckej charizmatickej obnovy. Michelle, Peter a Noel s účastníkmi zdieľali nielen mnoho duchovnej múdrosti, povzbudenia, ale aj dobrého humoru, a predovšetkým svedectvo ich vlastnej cesty ku svätosti. Nech ich náš milostivý Pán odmení za ich službu a modlitby!

Formačnú školu organizoval tím Návrat domov, ktorý pred desiatimi rokmi spolu s ďalšími kňazmi a laikmi založil páter Jozef Mihok CSsR.

Ján Kniez
----
Twitter
Visit Us
Youtube
Soundtier