Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Čičmany privítali formačnú školu zameranú na charizmatickú obnovu

Od pondelka 16. júla do piatku 20. júla sa v Čičmanoch v Dome sv. Bystríka konala formačná škola zameraná na históriu a vývoj katolíckej charizmatickej obnovy, krst v Duchu Svätom, modlitbu príhovoru a učeníctvo. Na škole sa zúčastnilo viac ako 60 laikov z rôznych spoločenstiev, rehoľníkov i kňazov, vrátane redemptoristov a viacerých rodín s deťmi. Účastníci odišli zo školy povzbudení k rastu vo svätosti a k veľkorysému rozdávaniu Božích darov v akejkoľvek službe, ktorú v Cirkvi prijali. Každodenný program začínal spoločnou modlitbou ruženca, potom účastníci pokračovali raňajkami a časom osobnej modlitby, po ktorej sa všetci zišli na modlitbe zvelebenia. Doobeda i poobede potom prebiehali prednášky, a tiež bol vyhradený čas na otázky pre prednášajúcich. Poobede účastníci slávili Eucharistiu ako vrchol dňa. Deň sa končil večernou modlitbou chvál, príhovoru a prosbou o vyliatie Ducha Svätého. V utorok poobede sa prednášajúci a účastníci presunuli na konferenciu Nové svitanie na Skalke pri Trenčíne, kde spoločne viedli workshop a večernú modlitbu. Prednášky na formačnej škole viedla Michelle Moran, bývalá prezidentka ICCRS (Medzinárodná služba katolíckej charizmatickej obnovy), jej manžel Peter Moran a laický misionár Noel Chircop z Malty, ktorý sa dlhodobo angažuje v službe katolíckej charizmatickej obnovy. Michelle Moran, zakladateľka evanjelizačnej komunity Sion, je poverená pápežom Františkom, aby dohliadla na reštrukturalizáciu služby katolíckej charizmatickej obnovy. Michelle, Peter a Noel s účastníkmi zdieľali nielen mnoho duchovnej múdrosti, povzbudenia, ale aj dobrého humoru, a predovšetkým svedectvo ich vlastnej cesty ku svätosti. Nech ich náš milostivý Pán odmení za ich službu a modlitby!

Formačnú školu organizoval tím Návrat domov, ktorý pred desiatimi rokmi spolu s ďalšími kňazmi a laikmi založil páter Jozef Mihok CSsR.

Ján Kniez

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved