Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Farské misie Zbehy

Začiatkom mája zavítali redemptoristi do farnosti Zbehy, kde sa od soboty 30. apríla do nedele 8. mája 2022 konajú farské misie. Vedie ich misijný tím Bratislava – Puškinova.

Kostol Povýšenia sv. Kríža

Farnosť Zbehy sa nachádza v Nitrianskom kraji neďaleko mesta Nitra. Jej dominantou je gotický kostol Povýšenia sv. Kríža.

Kaplnka sv. Urbana

Súčasťou programu, ktorého sa zúčastnili aj študenti redemptoristi z Puškinovej a spoločenstvo Calvary z Bratislavy, je program pre mladých, rôzne katechézy, scénky, svedectvá.

Do farnosti ste srdečne pozvaní. Prosíme o modlitby!

Zdroj: P. Patrik Grotkovský, zbehy.sk

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved