Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Farské misie vo farnostiach Zvolen-mesto a Zvolen-Sekier

V sobotu 18. júna 2022 sa v dvoch zvolenských farnostiach začali dlho odkladané farské misie. Vo farnosti Zvolen-mesto ich vedie tím P. Ivana Flimela a vo farnosti Zvolen-Sekier tím Bratislava Puškinova.

Farnosť sv. Alžbety vo Zvolene patrí medzi živé farnosti v diecéze. Úspešne tu funguje aj Cirkevná škola sv. Dominika Savia. Kostol pochádza z 13. storočia a patrí k tunajším najstarším a najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam. Hoci bol viackrát prestavaný, zachoval si svoj stredoveký ráz.

Krátka správa z misii vo Zvolene (Rádio Lumen)

Základný kameň kostola Farnosť Božského srdca Ježišovho vo farnosti Zvolen – Sekier posvätil Sv. Otec Ján Pavol II. v Bratislave pri svojej prvej návšteve Slovenska.

Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved